Λειτουργικά προβλήματα στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

17/1/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Εσωτερικών

Θέμα: «Λειτουργικά προβλήματα στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας».

Παρότι έχουν συμπληρωθεί τρεις μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας, υπολειτουργούν και αδυνατούν να ολοκληρώσουν και να ομαλοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.

Η υπολειτουργία τους οφείλεται στην καθυστέρηση πρόσληψης των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις καλλιτεχνικές ειδικότητες. Υπάρχουν τμήματα (του χορού, του θεάτρου και του κινηματογράφου) στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, χωρίς καθηγητές στο αντικείμενό τους.

Λόγω του ότι τα εν λόγω σχολεία είναι διαδημοτικά και υπερτοπικά και με ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, υπολογίζονται σε χιλιάδες οι χαμένες εκπαιδευτικές ώρες για όλα τα τμήματα και τις κατευθύνσεις.

O ιδρυτικός νόμος (Ν. 1824/88) των 42 Μουσικών και των 3 Καλλιτεχνικών Σχολείων της χώρας προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση και σίτιση των μαθητών, λόγω του υποχρεωτικά διευρυμένου ωραρίου τους.

Mε την εφαρμογή όμως του «Kαλλικράτη», οι αρμοδιότητες αυτές μεταβιβάστηκαν στους κατά τόπους Δήμους δημιουργώντας πολλά προβλήματα λόγω έλλειψης πόρων σε αυτούς. Mε τις συνεχείς περικοπές και καθυστερήσεις των σχετικών κονδυλίων, η διευθέτηση αυτών των ζητημάτων παραμένει σε εκκρεμότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαγωνισμοί, που διεξάγονται στους Δήμους, καταλήγουν άγονοι, δεδομένου ότι δεν εμφανίζονται μειοδότες.

Τα ανωτέρω λειτουργικά προβλήματα επισημαίνουν σε σχετικές ανακοινώσεις τους ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα, καθώς και η Πανελλήνια Ένωση Γονέων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της χώρας, τονίζοντας τον κίνδυνο της μεγάλης διαρροής του μαθητικού πληθυσμού και της τελικής απαξίωσης των εν λόγω σχολείων.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Δεδομένων των λειτουργικών προβλημάτων (οργανικά κενά, μεταφορά, σίτιση, έλλειψη βιβλίων) που παρατηρούνται στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας, τα οποία δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή προτίθενται να προβούν άμεσα, ώστε αυτά να επιλυθούν;

Σε επίπεδο πρακτικών λύσεων για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της χώρας, που μέχρι σήμερα συνιστούν επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρότυπο, τί προτίθενται να πράξουν, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο της σταδιακής απαξίωσής τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός