Μέτρα αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα μας

Ερώτηση προς τους Υπουργούς:
1. Οικονομικών
2. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
4. Μεταναστευτικής Πολιτικής
5. Επικρατείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου κ. Χ. Βερναρδάκη
6. Εσωτερικών

Θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα μας»

Οι δημογραφικές εξελίξεις προβληματίζουν τις τελευταίες δεκαετίες. Η βασική ανησυχία αφορά την εξέλιξη της γεννητικότητας ως δημογραφικής συνιστώσας, ενώ μέχρι πρόσφατα τα βασικότερα μέτρα ανάσχεσης της αρνητικής αυτής τάσης επικεντρώνονταν ως επί το πλείστον στην επιδοματική ενίσχυση των οικογενειών με 4 -και εν συνεχεία με 3- και περισσότερα παιδιά ως και σε κάποιες διευκολύνσεις για τις εργαζόμενες μητέρες στο δημόσιο και διευρυμένο δημόσιο τομέα με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή (άδειες/ πρόωρη συνταξιοδότηση των εχόντων ανήλικο παιδί). Τα μέτρα αυτά όμως δεν ανέκοψαν την συρρίκνωση της γονιμότητας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, διαπιστώνεται η μετατιθέμενη δραστηριότητα απόκτησης παιδιών στην Ελλάδα σε όλο και μεγαλύτερες ηλικίες, με αποτέλεσμα να απειλείται μεσο-μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και η ελληνική οικονομία γενικότερα.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστημονική έκθεση που περιλαμβάνεται στο πόρισμα, το 2050 η μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι έως και 2,5 εκατομμύρια σε σχέση με το 2015.
Επίσης, η ηλικιακή δομή του πληθυσμού θα επιδεινωθεί με την εκδήλωση του φαινομένου της δημογραφικής γήρανσης. Το ποσοστό των άνω των 65 ετών και των άνω των 85 ετών στο συνολικό πληθυσμό (20,9% και 2,8% αντίστοιχα το 2015), θα εκτοξευθεί το 2050 στο 30,3% έως 33,1% για τους άνω των 65 ετών και 4,9% έως 6,5% για τους άνω των 85 ετών.
Η μείωση του πληθυσμού στις παραγωγικές ηλικίες και η δυσανάλογη αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ταυτόχρονα, όχι μόνο το συνταξιοδοτικό σύστημα αλλά και το σύστημα υγείας λόγω προφανώς των αυξημένων απαιτήσεων για υγειονομικές υπηρεσίες.
Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τα αρνητικά μεταναστευτικά ισοζύγια των τελευταίων ετών (που αφορούν κυρίως νέους αναπαραγωγικής ηλικίας 25-45 ετών), οδήγησαν μετά το 2010 αρχικά στην ανακοπή της αύξησης του πληθυσμού στη χώρα μας και εν συνεχεία στη μείωσή του.

Δεδομένου ότι, το αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο, η διαρκώς μειούμενη γεννητικότητα και η διαρκής αύξηση της μέσης ηλικίας στην τεκνογονία είναι οι αποφασιστικοί παράγοντες επιδείνωσης του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας,
Δεδομένου ότι, οι επιπτώσεις του προβλήματος αυτού είναι σοβαρές, πολυδιάστατες και απαιτούν προγραμματισμό σε βάθος χρόνου πολύ μεγαλύτερο από αυτόν μιας κυβερνητικής θητείας,
Δεδομένου ότι, τα μέχρι τώρα μέτρα έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή εκ του αποτελέσματος

Ερωτώνται οι κ. υπουργοί:
1. Τι πρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει για να ανακοπεί η συνεχώς κλιμακούμενη υπογεννητικότητα και στη συνέχεια να αναστραφεί;
2. Τι σκοπεύει να κάνει για να ανακόψει τη μεταναστευτική εκροή νέων παραγωγικής ηλικίας;
3. Ποιες από τις προτάσεις της έκθεσης της επιστημονικής επιτροπής για το δημογραφικό προτίθεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση, με ποια προτεραιότητα και ποια είναι τα υπουργεία που θα αναλάβουν την ενδεχόμενη υλοποίησή τους;

Ο ερωτών βουλευτής
Γρηγόρης Ψαριανός