Μέτρα για την άμεση , ορθολογική και αποτελεσματική υλοποίηση των μακροχρονίως ανεκτέλεστων προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. , για την αντιμετώπιση της ανεργίας, της απασχόλησης και της κατάρτισης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

14-2-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς :

· Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

· Οικονομίας

Θέμα: <<Μέτρα για την άμεση , ορθολογική και αποτελεσματική υλοποίηση των μακροχρονίως ανεκτέλεστων προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. , για την αντιμετώπιση της ανεργίας, της απασχόλησης και της κατάρτισης . >>

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ , από τις 13-2-2009 με την με αριθμό 7235/2327/13-2-2009 Απόφαση του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός:

α) για την κατάρτιση ανέργων για θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) ,με τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τα έργα αυτά την 11-5-2009 ,τα οποία αφορούσαν 7500 ανέργους, με συνολικό προϋπολογισμό 94.600.000 Ε και ,

β) για την κατάρτιση- απασχόληση ανέργων σε θέματα τουρισμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29-4-2009, συνολικού προϋπολογισμού 45.400.000 Ε.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω διαγωνισμών ,παρά το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις έγιναν έγκαιρα ,ουδέποτε εκδόθηκαν από την τότε Κυβέρνηση.

Παράλληλα αναφέρεται ότι το καλοκαίρι του έτους 2009 προκηρύχθηκαν άλλοι 4 διαγωνισμοί, που αφορούσαν προγράμματα απασχόλησης -κατάρτισης για 63.000 ωφελούμενα άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 205.000.000 Ε .

Το σύνολο των ανωτέρω 5 προγραμμάτων –έργων ύψους 345.000.000 Ε φέρεται να μην έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα , με πλήρη ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών .

Σε πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι για τους δύο πρώτους διαγωνισμούς υποβλήθηκαν από 229 φορείς 3.235 προγράμματα και εγκρίθηκαν -επιλέχθηκαν τα 450 από αυτά, εκ των οποίων το 65% (289 προγράμματα) ανατέθηκαν σε 51 φορείς, ενώ σε 74 φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν το 32% δεν ανατέθηκε κανένα πρόγραμμα.

Τα αποτελέσματα αυτά εκδόθηκαν στα μέσα του Νοεμβρίου του 2010 χωρίς να γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους φορείς οι βαθμολογίες ( α΄ φάση αξιολογητών – β΄ φάση γνωμοδοτικών επιτροπών), γεγονός το οποίο επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους φορείς να εγείρουν αμφισβητήσεις ως προς την αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης , δηλώνοντας ότι θα προσφύγουν κατά της εγκυρότητά τους .

Επειδή η καθυστέρηση υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων αποδίδεται σε διοικητικές αδυναμίες και διαχειριστικές δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα οι φορείς υλοποίησης να οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία, οι άνεργοι και οι νέοι να στερούνται της δυνατότητας οικονομικής ενίσχυσής τους και κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξής τους, η δε αγορά να χάνει σημαντικούς πόρους που θα ενίσχυαν την ρευστότητά της,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια είναι η θέση τους για την παρατηρούμενη καθυστέρηση της έκδοσης των αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια και της υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, που αφορούν ιδιαίτερα τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως οι άνεργοι και οι νέοι ;Ποιο το χρονοδιάγραμμα της υπογραφής των συμβάσεων των 450 ανωτέρω εγκριθέντων προγραμμάτων και ποιος ο χρόνος υλοποίησης αυτών (δεδομένης της εποχικότητας της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων ) ; Προτίθενται στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της διαφάνειας να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης –κατάταξης και ανάθεσης των έργων –προγραμμάτων ; Σε ποιες συγκεκριμένα ενέργειες προτίθενται να προβούν και ποια μέτρα θα λάβουν για την άμεση υλοποίηση των έργων ;Κρίνουν το ισχύουν σύστημα αξιολόγησης , ανάθεσης και υλοποίησης- εκτέλεσης προγραμμάτων αξιόπιστο και αποτελεσματικό ή προτίθενται να προβούν στην επανεξέταση του ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.