Μείωση Αποθεματικού των Διαχειριστικών λογαριασμών του Ιδρύματος ”Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας” στην Τράπεζα της Ελλάδος λόγω αναδιάρθρωσης χρέους

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

4/4/2012

Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς

– Οικονομικών

– Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Μείωση Αποθεματικού των Διαχειριστικών λογαριασμών του Ιδρύματος ”Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας” στην Τράπεζα της Ελλάδος λόγω αναδιάρθρωσης χρέους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2018/92 συνεστήθη Ίδρυμα με την επωνυμία “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας” με έδρα την Αθήνα, το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που ελέγχεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης , νυν Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α..

Στο Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας υπάγονται:

– Παιδικές Εξοχές

– Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Αστυνομικού και Πολιτικού Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

– Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής ορφανών τέκνων αστυνομικού, πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Οι παραπάνω λογαριασμοί τροφοδοτούνται αποκλειστικά από τις εισφορές του Προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Αστυνομικό και Πυροσβεστικό Προσωπικό, Πολιτικοί Υπάλληλοι) και σκοπό έχουν να ενισχύουν με πνεύμα αλληλεγγύης το ίδιο το προσωπικό και τις οικογένειές του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1611/1950 (ΦΕΚ Α’304) περί καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών ταμείων, όλα τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να καταθέτουν τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία έχει το δικαίωμα να τα επενδύει σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.

Το Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας διατηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος δύο λογαριασμούς διαχείρισης διαθεσίμων ένα των Παιδικών Εξοχών και ένα του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Αστυνομικού και Πολιτικού Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ονομαστική αξία των αποθεματικών των λογαριασμών μετά την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Χρέους την 12-3-2012 μειώθηκε κατά 11.000.000 € περίπου ενώ η τρέχουσα αξία (πραγματική) την 12-3-2012 παρουσιάζεται περαιτέρω μειωμένη κατά 4.000.000 € ακόμη, με συνέπεια η συνολική απώλεια της περιουσίας του Ιδρύματος να ανέρχεται πάνω από 70%.

Με βάση τα προαναφερόμενα,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουν την απώλεια συνολικά της περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων, μετά την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, και ειδικότερα της απώλειας της περιουσίας του Ιδρύματος ”Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές του Προσωπικού και λειτουργεί ως φορέας αλληλεγγύης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους;

Θα διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες, όπως το Ίδρυμα, στο κοινό κεφάλαιο έχουν σήμερα ως διαθέσιμη περιουσία αυτή που αναφέρεται ως ονομαστική αξία την 12-3-2012 και όχι αυτή που αναφέρεται ως τρέχουσα αξία την ίδια ημερομηνία;

Επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος επένδυσε τα αποθεματικά του Ιδρύματος σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, λίγες μέρες πριν την αναδιάρθρωση χρέους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός