Μείωση διάρκειας φοίτησης σπουδαστών σχολών Ξεναγών

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

09/04/2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ.Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ: « Μείωση διάρκειας φοίτησης σπουδαστών σχολών Ξεναγών»

Οι Σχολές Ξεναγών λειτουργούσαν επί πολλά χρόνια με διάρκεια φοίτησης των σπουδαστών πέντε εξάμηνα καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο άρτια την εκπαίδευση των ξεναγών, προσφέροντας έτσι στον Τουρισμό εκπαιδευμένο προσωπικό που συνεισφέρει τα μέγιστα στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην πρόθεση του Υπουργείου Τουρισμού είναι να αναθεωρήσει το πρόγραμμα σπουδών των Σχολών Ξεναγών το οποίο πλέον θα ολοκληρώνεται σε τρία εξάμηνα φοίτησης, παρά την δηλωμένη πρόθεση του ΥΠΟΤ για αναβάθμιση της Τουριστικής Εκπαίδευσης και παρά την ύπαρξη συγκεκριμένης μελέτης, που έχει αποσταλεί προς το ΥΠΟΤ με αρ. πρωτ. 41/21.06.12 και δημοσιεύτηκε τον 11/2102 από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών, για μείωση του κόστους λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών χωρίς συγχρόνως τη μείωση του χρόνου φοίτησης. Επιπλέον δε του όρου που έχει αναγνωρίσει και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσίευσε με επιστολή της προς την Υπουργό Τουρισμού η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σωματείων Ξεναγών( European Federation of Tourist Guide Associations-FEG), δηλαδή ότι η ειδική νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος και της εκπαίδευσης των ξεναγών εξυπηρετεί επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (αποφάσεις ΔΕΚ της 26.2.1991, C-154/89, C-180/89 και C-189/89) στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τυποποίησης του επαγγέλματος και συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15565:2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), αναφορικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση των ξεναγών στην Ευρώπη και αντίκειται ευθέως στα πλαίσια της Οδηγίας 2005/36 για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ε.Ε.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

• Ποια είναι η μέχρι σήμερα προετοιμασία του ΥΠΟΤ και βάσει ποιάς γνωμοδότησης ή μελέτης εκπαιδευτικού ή άλλου φορέα, μειώνεται η φοίτηση στις Σχολές Ξεναγών από πέντε σε τρία εξάμηνα;
• Ποιά από τα διδασκόμενα μαθήματα στις Σχολές Ξεναγών περικόπτονται ή συμπτύσσονται;
• Ποιές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας μας παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο της Τουριστικής μας Εκπαίδευσης;
• Η παραπάνω εξαγγελία αντίκειται ή όχι, ευθέως, στις προαναφερόμενες αποφάσεις (ΔΕΚ της 26.2.1991, C-154/89, C-180/89 και C-189/89) και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15565:2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), και αν ναι, τι προτίθεται να πράξει;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μαρία Ρεπούση
Γρηγόρης Ψαριανός