Μη συμμόρφωση τραπεζών με τροποποίηση του Ν. 3869/2010

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

29/03/12

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

ΟικονομικώνΕργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: «Μη συμμόρφωση τραπεζών με τροποποίηση του Ν. 3869/2010»

Τον Αύγουστο του 2011, τροποποιήθηκε ο Ν. 3869/2010, για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Σύμφωνα με την τροποποίηση, «το πιστωτικό ίδρυμα, στην κατάσταση οφειλών που χορηγεί στον οφειλέτη, θα πρέπει να μνημονεύει και το επιτόκιο με το οποίο εξυπηρετείται η οφειλή ώστε να είναι πληρέστερη η κατάσταση των υποχρεώσεων του οφειλέτη μέχρι το χρόνο εκδίκασης της αίτησης». Όμως, σύμφωνα με το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.), μέχρι σήμερα, δεν έχουν συμμορφωθεί όλες οι τράπεζες με τη συγκεκριμένη υποχρέωση, πράγμα που σημαίνει ότι παρανομούν.

Γιατί όμως κάποιες τράπεζες δεν αναγράφουν το επιτόκιο εκτοκισμού στις βεβαιώσεις οφειλών που εκδίδουν; Μήπως, γιατί, αν το κάνουν, γίνεται πασιφανές ότι επιβάλλουν «ληστρικά» επιτόκια κι έτσι είναι πιο εύκολο για τον ειρηνοδίκη να υπολογίσει πόσο επιπλέον του αρχικού ποσού καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής;

Δεδομένων τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

Θα μεριμνήσουν άμεσα ώστε να συμμορφωθούν όλες οι τράπεζες με την υποχρέωση να αναγράφουν το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζονται οι οφειλές των καταναλωτών, στις βεβαιώσεις οφειλών που εκδίδουν;

Ο ερωτών βουλευτής

Γρηγόρης Ψαριανός