Ντροπή για το νομικό και πολιτικό πολιτισμό μας η κράτηση δημοσιογράφων λόγω δήθεν αυτοφώρου

Επίκαιρο, κρίσιμο και καθοριστικό για τη λειτουργία της δημοκρατίας χαρακτήρισε ο Γρηγόρης Ψαριανός το ζήτημα της κατάργησης του αυτόφωρου για τα εγκλήματα δια του Τύπου, γνωστοποιώντας στην συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων την σχετική με το θέμα τροπολογία που κατέθεσε το ΠΟΤΑΜΙ.
Η εν λόγω τροπολογία-πρόταση του Ποταμιού, επιχειρεί να διορθώσει την απαράδεκτη παράλειψη του νομοθέτη σε ότι αφορά το άρθρο 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που ορίζει τα σχετικά με το αυτόφωρο έγκλημα και στο οποίο εξακολουθούν να θεωρούνται αυτόφωρα τα εγκλήματα που τελούνται δια του Τύπου, με αποτέλεσμα όχι μόνο να προκαλείται ανασφάλεια δικαίου και σύγχυση, αλλά να προκύπτουν και παραβιάσεις τόσο σε άρθρα του Συντάγματος όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η πρόσφατη, άλλωστε, κράτηση δημοσιογράφων λόγω δήθεν αυτοφώρου, αποτελεί ντροπή για το δικαιϊκό σύστημα και τον πολιτικό πολιτισμό μιας ευρωπαϊκής χώρας.
Το ΠΟΤΑΜΙ προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ΚΠΔ με τρόπο τέτοιο ώστε αφενός μεν να υπάρξει εναρμόνιση με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος και της ΕΣΔΑ και αφετέρου να θωρακίζεται στην πράξη η ελευθερία του Τύπου και κατ’ επέκταση το δημοκρατικό μας πολίτευμα.