Πάταξη της παράνομης Αλιείας με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία στον Αμβρακικό Κόλπο

ΕΡΩΤΗΣΗ
1/8/2012

Προς: α) Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

β) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Πάταξη της παράνομης Αλιείας με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία στον Αμβρακικό Κόλπο

Κύριοι Υπουργοί,

Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι ένας τόπος σπάνιας βιοποικιλότητας και φυσικού πλούτου. Η περιοχή περιλαμβάνεται στο δίκτυο NATURA 2000, στους υγρότοπους Ramsar Διεθνούς Σημασίας και έχει χαρακτηριστεί ως τόπος Κοινοτικής Σημασίας, Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Καταφύγιο άγριας Ζωής. Προστατεύεται επίσης, με τις οδηγίες 79409 και 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, είναι σημαντικό παραγωγικό τοπίο για την Αλιεία. Για τον λόγο αυτό έχει απαγορευτεί η αλιεία μέσω τρατών με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 234/79).

Παρόλα αυτά, έως σήμερα οργιάζει η παράνομη αλιεία μέσω τρατών και άλλων συρόμενων μέσων, αψηφώντας ενδεικτικά τις Αρχές και τις βαρύτατες ποινές που προβλέπονται για τους παραβάτες (χρηματικά πρόστιμα, κατάσχεση σκάφους, ανάκληση αλιευτικής άδειας).
Τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά όσον αφορά το οικοσύστημα, και κατ’ επέκταση στην ερήμωση του βυθού, που έχει φέρει σε απόγνωση τους επαγγελματίες Αλιείς.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Για ποιους λόγους δεν εφαρμόζονται τα μέτρα πρόληψης καθώς και οι βαρύτατες ποινές που προβλέπει ο νόμος για τους παραβάτες;
2. Ποια μέτρα προτίθεστε να αναλάβετε για την αποκατάσταση της καταστροφής;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Νίκη Φούντα

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Αικατερίνη Μάρκου

Γρηγόριος Ψαριανός