Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

24/1/2011

Ερώτηση προς την κα. Υπουργό

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ερευνητικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα σε θέματα Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, με έργο την υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, για τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία, για επιμορφώσεις και για εκπαιδευτικές έρευνες.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Ένωση Κύριου Προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι προτεινόμενες αλλαγές στο υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου, προβλέπεται ότι θα οδηγήσουν στην ουσιαστική κατάργηση του Ινστιτούτου, ενώ θα αναιρέσουν τις δημοκρατικές και συμμετοχικές λειτουργίες που αυτό προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι θα καταργηθούν βασικές αρχές και χαρακτηριστικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως η επί της ουσίας ανεξάρτητη λειτουργία του, η επιστημονική του αυτοτέλεια, η εξυπηρέτηση της δημόσιας εκπαίδευσης και η εξασφάλιση ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η δημόσια και ανεξάρτητη διοικητική δομή και λειτουργία του Ινστιτούτου έχει διασφαλίσει αποτελεσματικά έως σήμερα τον ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτισμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ενώ ζητείται η επανεξέταση των προτεινόμενων αλλαγών με το δεδομένο ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα πρέπει, για λόγους δημοσίου συμφέροντος να παραμείνει ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στο αρμόδιο Υπουργείο.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Εάν προτίθεται να επανεξετάσει τις προτεινόμενες αλλαγές αναφορικά με τη διοικητική δομή και λειτουργία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες επισημάνσεις της Ένωσης Κύριου Προσωπικού του Ινστιτούτου.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.