Παράνομη κατοχή δημόσιας περιουσίας και ευθύνες του Υπουργείου Οικονομικών

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

433 δημόσια ακίνητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι καταπατημένα, 498 σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, ενώ στα νησιά του Αιγαίου το ποσοστό των καταπατημένων εκτάσεων αστικής και αγροτικής γης, ανέρχονται αντιστοίχως σε 47% και 64%.
Το ρεκόρ βέβαια καταλαμβάνει ο νομός Αττικής όπου στην πλειονότητά τους τα δημόσια ακίνητα είναι μερικώς ή εξ ολοκλήρου καταπατημένα, σε ποσοστό που προσεγγίζει το 80%. Χαρακτηριστικότερη η περίπτωση της έκτασης 4,5 χιλιάδων στρεμμάτων στο κτήμα Βεΐκου, για την οποία εκκρεμεί εδώ και χρόνια γνωμοδότηση από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων της Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας του ΥΠΟΙΚ.
Το θέμα αναδεικνύει με ερώτησή του στον Υπουργό Οικονομικών ο ανεξάρτητος βουλευτής Β΄ Αθηνών Γρηγόρης Ψαριανός, ζητώντας να μάθει τι προτίθεται να κάνει για να δοθεί ένα τέλος στο καθεστώς των καταπατημένων δημοσίων ακινήτων, όπου μεταξύ άλλων χάνονται και έσοδα που θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν σταθερά.
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

Προς: Τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: «Επίλυση του Προβλήματος των Κατεχόμενων Ακινήτων του Δημοσίου»

Ένα υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα, αυτό της μακρόχρονης παράνομης κατοχής δημοσίων ακινήτων από ιδιώτες, παραμένει εδώ και δεκαετίες άλυτο με σοβαρές δυσμενείς συνέπειες τόσο για τους εμπλεκόμενους πολίτες, όσο και για το ίδιο το Δημόσιο.
Κατά καιρούς και συνήθως ευκαιριακά, λίγο πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, σε συνδυασμό με δηλώσεις για μείωση της σχετικής φορολογίας, εμφανίζονταν νομοσχέδια για τα καταπατημένα δημόσια ακίνητα, χωρίς όμως τελικά μέχρι και σήμερα να έχει ψηφιστεί κάποιο από αυτά έτσι ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτή τη ιστορία. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν επί δεκαετίες ατέρμονες δικαστικές διαμάχες Δημοσίου – ιδιωτών, το Δημόσιο να μην γνωρίζει ποια είναι η αξιοποιήσιμη περιουσία που διαθέτει, οι ιδιώτες να αντιμετωπίζουν σωρεία διοικητικών εμποδίων ή περιοδικών οικονομικών κυρώσεων που τους επιβάλλονται από τη δημόσια διοίκηση, με το πρόβλημα να διαιωνίζεται.
Σημειωτέον ότι, στην πλειονότητά τους τα δημόσια ακίνητα στην Αττική είναι μερικώς ή εξ ολοκλήρου καταπατημένα, σε ποσοστό που προσεγγίζει το 80%. Εμβληματικότερη όλων υπόθεση, λιμνάζουσα επί δεκαετίες χωρίς ακόμη να έχει βρεθεί λύση, αποτελεί το περίφημο «κτήμα Βεΐκου», 4.500 στρεμμάτων, για την οποία εκκρεμεί εδώ και χρόνια γνωμοδότηση από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων της Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας του ΥΠΟΙΚ.

Όσον δε αφορά την εκτός πρωτεύουσας χώρα, κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία που έχουμε, είναι τα εξής:

  • Σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα το ποσοστό παράνομης κατοχής υπολογίζεται περί το 70% των δημοσίων ακινήτων.
  • Στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία κατέχονται αυθαίρετα 498 δημόσια κτήματα.
  • Στο Αιγαίο τα ποσοστά της αυθαίρετης κατοχής της δημόσιας αστικής και αγροτικής γης είναι, αντιστοίχως, 47% και 64%.
  • Στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης τα καταπατημένα ανταλλάξιμα ακίνητα ανέρχονται περίπου σε 433, ενώ τα καταπατημένα δημόσια ακίνητα τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας ανέρχονται περίπου σε 1.281.
  • Τα καταγεγραμμένα ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου στον νομό Αχαΐας είναι 1.706 και το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι καταπατημένα.

Δεδομένου ότι, το πρόβλημα με τα καταπατημένα δημόσια ακίνητα απασχολεί πλήθος κόσμου, είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και δημιουργεί εδώ και δεκαετίες σοβαρά προβλήματα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
Δεδομένου ότι, τυχόν νομοθετική ρύθμιση θα οδηγούσε σε εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου της Δημόσιας Περιουσίας, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την αξιοποίησή της χωρίς νομικά εμπόδια και ατελέσφορες δικαστικές διαμάχες
Δεδομένου ότι, θα απεμπλέκονταν οι πολίτες που αντιμετωπίζουν εδώ και δεκαετίες αυτό το πρόβλημα χωρίς δυνατότητα διαφυγής
Δεδομένου ότι, θα εξασφαλίζονταν σταθερά ετήσια έσοδα από:
α. Την ένταξη των εξαγοραζόμενων δημοσίων κτημάτων στο σύστημα φορολογίας ακινήτων.
β. Τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων επί των εξαγοραζόμενων ακινήτων
γ. Τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων διαχείρισης από τους νόμιμους πλέον ιδιοκτήτες (πωλήσεις, ενοικιάσεις, δωρεές, γονικές παροχές κλπ).
Δεδομένου ότι, θα απαλλασσόταν η δημόσια διοίκηση από ένα διοικητικό φορτίο που δεν μπορεί να αναλάβει λόγω της έλλειψης κατάλληλου νομικού πλαισίου

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Τι σκοπεύετε να κάνετε για να δοθεί ένα τέλος στο καθεστώς των καταπατημένων δημοσίων ακινήτων και το ξεκαθάρισμα της αξιοποιήσιμης δημόσιας περιουσίας;