Πεδίο βολής Στρατού Ξηράς εντός προστατευόμενης περιοχής στη Χερσόνησο Ροδωπού Κρήτης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ερώτηση προς τους κ.κ Υπουργούς

Εθνικής Άμυνας

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Πεδίο βολής Στρατού Ξηράς εντός προστατευόμενης περιοχής στη Χερσόνησο Ροδωπού Κρήτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η θεσμοθέτηση πεδίου βολής του Στρατού Ξηράς στην περιοχή της Χερσονήσου Ροδωπού Χανίων στην Κρήτη. Η ιδιαιτέρου φυσικού κάλλου ως άνω περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο σύνολό της στο δίκτυο Natura (Χερσόνησος Ροδωπού – Παραλία Μάλεμε).

Η τοπική κοινωνία εκφράζει την ανησυχία της για τη διαφαινόμενη μετατροπή του φυσικού οικοτόπου σε πεδίο βολής της Vης Μεραρχίας και μέσω του Δημάρχου Κολυμπαρίου υπενθυμίζει αφενός ότι, η περιοχή είναι κατάσπαρτη σ’ όλη την έκτασή της από μεγάλο αριθμό μνημείων μεγίστης αρχαιολογικής, ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας με τεράστιο πολιτισμικό απόθεμα και αφετέρου ότι, αποτελεί τη μοναδική χερσόνησο στην Κρήτη που δεν έχει υποβαθμιστεί από ανθρώπινες επεμβάσεις και οχλούσες δραστηριότητες.

Με δεδομένο ότι ενδεχόμενη απόφαση θεσμοθέτησης του πεδίου βολής του Στρατού Ξηράς στην περιοχή της Χερσονήσου Ροδωπού Χανίων θα επιβαρύνει το οικοσύστημα που ανήκει στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών διατήρησης «Δίκτυο NATURA 2000» και θα θέσει σε κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Θα αναζητηθεί μια περιοχή για την αναγκαία θεσμοθέτηση πεδίου βολής του Στρατού Ξηράς σε καταλληλότερη τοποθεσία, προκειμένου, λαμβανομένων υπόψη και των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, να μην κινδυνεύσουν τα διάσπαρτα μνημεία στην προστατευόμενη περιοχή της Χερσονήσου Ροδωπού Χανίων;Θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα που περιλαμβάνονται στην «Οδηγία 92/43 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης, εν προκειμένω στην περιοχή Χερσονήσου Ροδωπού Χανίων, να εξασφαλίζεται η διατήρηση των οικοτόπων και να αποφεύγεται η υποβάθμισή τους καθώς και οι σημαντικές διαταραχές των ειδών;

25.10.2010

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.