Προβλήματα εφαρμογής του συμφώνου συμβίωσης (Ν. 3719/2008)

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

17-2-2010

Ερώτηση

Προς την κα Υπουργό

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Προβλήματα εφαρμογής του συμφώνου συμβίωσης (Ν. 3719/2008)

Η πρόσφατη άρνηση του ΙΚΑ να χορηγήσει βιβλιάριο ασθενείας σε έγκυο, προστατευόμενο μέλος του συντρόφου της, ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, με τον οποίο έχει συνάψει και καταχωρήσει σύμφωνο συμβίωσης (Ν. 3719/2008), αναδεικνύει με άμεσο και επιτακτικό τρόπο τα προβλήματα εφαρμογής του εν λόγω νόμου.

Τα προβλήματα πηγάζουν από την έλλειψη σαφούς διάταξης ή ερμηνείας στον Ν.3719/2008 για την ανάλογη εφαρμογή όλων των διατάξεων (μισθολογικών, ασφαλιστικών, φορολογικών κλπ) που αναφέρονται σε ‘συζύγους’ και στα συμβαλλόμενα με το σύμφωνο συμβίωσης πρόσωπα. Πρόσφατα, με την εγκύκλιο 106 της 7ης Δεκεμβρίου 2010, το Υπουργείο Εργασίας έκανε δεκτή την υπ. αριθ. 258/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης δεν εμπίπτουν στα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου και δεν τυγχάνουν των προβλεπομένων γι’ αυτά παροχών.

Επειδή κρίνεται απαραίτητη η πραγματική εξομοίωση – με την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων της ισχύουσας φορολογικής, εργατικής, κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας – του συμφώνου συμβίωσης με την έγγαμη συμβίωση, έτσι ώστε το ανωτέρω σύμφωνο να έχει και για τους συμβιούντες όλες τις προσωπικές και περιουσιακές συνέπειες που παράγει ο γάμος,

Και επειδή ενδεχόμενη άρνηση εφαρμογής των ευνοϊκών διατάξεων προσκρούει στην ΕΣΔΑ ως προς το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και την υποχρέωση κατάργησης των διακρίσεων,

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

– Προτίθεται να προβεί σε άμεση τροποποίηση του Ν. 3719/2008 ώστε να εξομοιωθεί το σύμφωνο συμβίωσης με την έγγαμη συμβίωση;

– Αν ναι και, εν αναμονή της νομοθετικής ρύθμισης, προτίθεται να εκδώσει ερμηνευτική εγκύκλιο έτσι ώστε να αποκατασταθεί η νομική βεβαιότητα και να αποτραπεί η δυσμενής μεταχείριση των οικογενειών που δημιουργούνται με τη σύναψη του συμφώνου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.