Προστασία του Εθνικού Δρυμού της Οίτης από τη λειτουργία των μεταλλείων βωξίτη της ΕΛΜΙΝ

                                                                                                                                                                                                                           04/05/2009
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• ΠΕΧΩΔΕ
• Ανάπτυξης

Θέμα : Προστασία του Εθνικού Δρυμού της Οίτης από τη λειτουργία των μεταλλείων βωξίτη της ΕΛΜΙΝ
           

Από το 1966, το βουνό της Οίτης, λόγω των εκτεταμένων δασών της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας κηρύχθηκε Εθνικός Δρυμός. Δυο περιοχές του Δρυμού προστατεύονται από το δίκτυο  NATURA 2000 και μια προστατεύεται από τη συνθήκη RAMSAR. Η ευρύτερη περιοχή του δρυμού έχει επίσης χαρακτηρισθεί ως Ειδική Ζώνη Προστασίας Βιοποικιλότητας (SPA GR 244007) . Η Οίτη, είναι βουνό με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, βιοποικιλότητα και ιστορία . Στη περιοχή συναντώνται περισσότερα από 50 ενδημικά είδη φυτών, αρκετά είδη θηλαστικών ενώ φιλοξενείται το τοπικό ενδημικό ψάρι γλυκών νερών, ο Ελληνοπυγόστεος. Μεγάλης οικολογικής σημασίας είναι επίσης το μικρό οροπέδιο στη θέση Λειβαδιές με τρεις τύπους λιβαδιών και ποικιλία φυτών και εντόμων. Τις τελευταίες δεκαετίες οι οικιστικές περιοχές Παυλιανής- Γοργοποτάμου-Υπάτης, έχουν ένταχθεί σε προγράμματα αγροτουρισμού LEADER, και ήδη λειτουργούν αρκετές τουριστικές μονάδες , που συνεχώς αυξάνονται .

 Η εταιρεία ΕΛΜΙΝ Α.Ε, ύστερα από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των  υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ , Ανάπτυξης και Γεωργίας, εκτελεί ήδη υπόγεια εξορυκτικά έργα στις θέσεις: «Κοκκινόβραχος , Δ.Δ Μεξιατών Δ.Υπάτης», «Ψωμούλα –Ο.Π 157 Δ.Δ Κομποτάδων, Δήμου Υπάτης», και «Δυο Βουνά Δ.Γοργοποτάμου». Η εταιρεία  ζητάει υπόγεια εκμετάλλευση βωξίτη και σε νέες θέσεις, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τις θέσεις «Τσιμπόγιαννος» και «Καραβάκι – Χάνι Παπαμίχου».
 Ο φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού, οι δήμοι αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής της Οίτης εκφράζουν έντονα τις ανησυχίες τους για τη πρόθεση της εταιρείας για εξόρυξη και μέσα στο οροπέδιο της Λούκας Κομποτάδων, ένα από τα ομορφότερα οροπέδια της Οίτης .
Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες σημαίνουν διάνοιξη δρόμων στο βουνό, όχληση, ανατροπή της φυσικής υδρολογίας του βουνού, διατάραξη της ισορροπίας των επιφανειακών και υπόγειων νερών .
Κάθε μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα πρέπει να αποκλειστεί από την Οίτη, και να υποστηριχθούν ήπιες δραστηριότητες αναψυχής, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αγωγής .

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

• Ποιοι είναι οι λόγοι που επιτρέπουν την επέκταση της εξορυκτικής  δραστηριότητας της ΕΛΜΙΝ και σε άλλες θέσεις  του Δρυμού, όταν μάλιστα αυτός προστατεύεται από το δίκτυο ΝATURA 2000, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση λατομείων και μεταλλείων τόσο στο πυρήνα όσο και στις περιφερειακές ζώνες του βουνού ;
• Υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων στις περιοχές που δραστηριοποιείται η εταιρεία ;
• Ποια  μέτρα πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να αναπτυχθούν κατάλληλα οι παραγωγικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής (αγροτουρισμός, οικολογικός τουρισμός κ..λ.π), με σκοπό τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Γρηγόρης Ψαριανός
     

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.