Πότε θα οριστικοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων;

Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Γρηγόρης Ψαριανός με αφορμή επιστολή που έστειλε η Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας (Ε.Α.Β.Β.Ε.) σχετικά με την πολυετή καθυστέρηση της Πολιτείας στην οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
Στην επιστολή τους οι αγρότες βιοκαλλιεργητές αναφέρουν πως είναι ορατός ο κίνδυνος να χαθεί το «παιχνίδι» της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην χώρα μας και το μόνο που ζητάνε οι ίδιοι από το ελληνικό κράτος είναι η υπογραφή μιας ΚΥΑ που εκκρεμεί από την ψήφιση του σχετικού νόμου το 2017 ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν νομότυπα.
Ο βουλευτής διαβίβασε το έγγραφο της Ε.Α.Β.Β.Ε. ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δοθεί μια οριστική λύση σε ένα θέμα εικοσαετούς ταλαιπωρίας για τους αγρότες βιοκαλλιεργητές που λειτουργούν τις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς: Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την νομιμοποίηση της λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων»

Σας διαβιβάζω συνημμένα την με ημερομηνία 22/2/2019 επιστολή της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας, η οποία μου κοινοποιήθηκε και αφορά στο αίτημα των παραγωγών βιολογικών προϊόντων για την ανάγκη τροποποίησης του Ν. 4492/2017 (Α156), με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν οι αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων, καθώς και την υπογραφή σχετικής ΚΥΑ που προβλεπόταν για να λειτουργήσουν και η οποία εκκρεμεί από την ψήφιση του σχετικού νόμου.
Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, το θέμα της νομιμοποίησης των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων ταλαιπωρεί τους Έλληνες αγρότες βιοκαλλιεργητές εδώ και 20 χρόνια ενώ το μόνο που ζητάνε είναι η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν νομότυπα. Κάνουν δε λόγο για αναιτιολόγητη καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου και αποφυγή ενημέρωσης τους, ακόμη και μετά την πραγματοποίηση της τελευταίας μεταξύ τους συνάντησης στις 27/9/2018 στην οποία και διαπιστώθηκε η ανάγκη για την νέα τροποποίηση του σχετικού νόμου.
Θεωρώντας ότι η Βιολογική Γεωργία και κτηνοτροφία πρέπει να προστατευτούν και να ενισχυθούν καθώς συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, αναμένουμε την απάντηση σας και τις άμεσες ενέργειες σας.

Ο αναφέρων βουλευτής
Γρηγόρης Ψαριανός