Σε χωματερή έχει μετατραπεί η λίμνη Λυσιμαχία

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
19/9/2012
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Σε χωματερή έχει μετατραπεί η λίμνη Λυσιμαχία».

Έντονες είναι οι καταγγελίες των κατοίκων και των εκπροσώπων τοπικών φορέων για παράνομη εναπόθεση στερεών αποβλήτων και λοιπών υλικών, ακόμη και χημικών ουσιών, στις όχθες της λίμνης Λυσιμαχίας μερικά χιλιόμετρα νότια του Αγρινίου, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος ενός από τους πλέον αξιόλογους φυσικούς οικότοπους της χώρας να έχει μετατραπεί σε χωματερή για κάθε είδους επικίνδυνα απόβλητα.

Συγκεκριμένα -σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο- τόνοι απορριμμάτων με οικοδομικά και λοιπά αδρανή υλικά σχηματίζουν λόφους σκουπιδιών στις όχθες της λίμνης, η οποία αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα με τη λίμνη Τριχωνίδα και μία από τις 196 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 74/409/ΕΚ- Δίκτυο Natura 2000).
Τα οικοσυστήματα των δυο λιμνών παρουσιάζουν έντονο ορνιθολογικό ενδιαφέρον, καθώς φιλοξενούν μεγάλο αριθμό πουλιών. Ειδικότερα, έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 200 είδη, τα 50 εκ των οποίων ιδιαίτερα σπάνια. Τους χειμερινούς μήνες στη λίμνη Λυσιμαχία βρίσκουν καταφύγιο φαλαρίδες και πρασινοκέφαλες πάπιες. Παράλληλα, φωλιάζουν πορφυροτσικνιάδες, νανομουγκάνες και στα γύρω δέντρα νυχτοκόρακες, ενώ στα νερά της υπάρχουν ενδημικά ψάρια και η σπάνια, πλέον στη χώρα μας, βίδρα.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ο πληθυσμός αυτών των σπάνιων ειδών κινδυνεύει να μειωθεί σημαντικά λόγω της ανεξέλεγκτης απόρριψης των στερεών αποβλήτων και των αδρανών υλικών στις όχθες της λίμνης Λυσιμαχίας.
Σοβαρές είναι, επίσης και οι περιβαλλοντικές συνέπειες, καθώς οι εναποθέσεις αδρανών υλικών περιμετρικά της λίμνης απειλούν να αλλάξουν ριζικά τη «γεωγραφία» της. Επιπρόσθετα, έχουν παρατηρηθεί επιχωματώσεις, οι οποίες μειώνουν την περίμετρο της λίμνης και επιβαρύνουν το λιμναίο περιβάλλον απειλώντας στο μέλλον να αλλάξουν προς το χειρότερο το μοναδικό της οικοσύστημα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Έχουν διενεργηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη λίμνη Λυσιμαχία; Εάν ναι, ποια τα πορίσματα αυτών;
2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να σταματήσουν οι παράνομες και ρυπογόνες εναποθέσεις στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών περιμετρικά της λίμνης Λυσιμαχίας, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη σπάνια ορνιθοπανίδα της περιοχής και οδηγούν στη σταδιακή υποβάθμιση του οικοσυστήματος;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα η προστασία και η ανάδειξη της λίμνης Λυσιμαχίας που με τη γειτονική λίμνη Τριχωνίδα αποτελούν ενιαίο οικοσύστημα και μία από τις 196 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φούντα Νίκη

Ψαριανός Γρηγόρης