Σημαντική καθυστέρηση στην χορήγηση αδειών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων λόγω της αδυναμίας έκδοσης αδειών εργασιών μικρής κλίμακας από τις υπηρεσίες δόμησης

ΕΡΩΤΗΣΗ
21/8/2012
Προς: α) Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
β) Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Σημαντική καθυστέρηση στην χορήγηση αδειών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων λόγω της αδυναμίας έκδοσης αδειών εργασιών μικρής κλίμακας από τις υπηρεσίες δόμησης

Κύριοι Υπουργοί,

Από τις 4/7/2011 βρίσκεται σε εφαρμογή ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ- Ν.4067/ 9-4-2012) με την έναρξη εφαρμογής του οποίου είχε προβλεφθεί ότι θα ανακύψουν προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά αρχικά υπήρχε η πεποίθηση ότι θα ξεπεραστούν, είτε με την παράλληλη εφαρμογή Ν.Ο.Κ και Γ.Ο.Κ (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμος), είτε με την αναβολή ισχύος του Ν.Ο.Κ. Στο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει, δεν έχουν εκδοθεί ούτε εγκύκλιοι, ούτε κανονιστικές διατάξεις που να επιλύουν τα συνεχώς αναδυόμενα προβλήματα.

H καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων για το θέμα αυτό, επηρεάζει, εκτός των άλλων, και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων (εκτός των οικιακών). Δεδομένου ότι στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και σε όλες τις αγροτικές περιοχές, η δραστηριότητα αυτή είναι αυξημένη και συναρτάται άμεσα με καταληκτικές ημερομηνίες, τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι πολλά και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα τόσο με τους επενδυτές-πολίτες, όσο και με τους Μηχανικούς.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε και μάλιστα άμεσα, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων?

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Νίκη Φούντα
Γρηγόρης Ψαριανός
Δημήτρης Αναγνωστάκης
Ιωάννης Μιχελογιαννάκης