Σοβαρότατες καταγγελίες για όρους εκμίσθωσης πυροσβεστικών ελικοπτέρων.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

13/3/2012

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνης και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΘΕΜΑ: Σοβαρότατες καταγγελίες για όρους εκμίσθωσης πυροσβεστικών ελικοπτέρων.

Σοβαρότατα στοιχεία σχετικά με τους όρους εκμίσθωσης, από το πυροσβεστικό σώμα, πυροσβεστικών ελικοπτέρων για τις ετήσιες ανάγκες δασοπυρόσβεσης της χώρας παραθέτει σε μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε, στις 21/06/2011 προς την εισαγγελία πλημμελειοδικών Αθήνας (Γ 2011/2990), καταγγελία προς το ΣΔΟΕ (ΣΔΟΕ 15434/6-10-2011) αλλά και απλή αναφορά προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ιπτάμενος χειριστής αεροσκάφους.

Αναφέρεται ότι από το 1999 συνεχώς μέχρι και σήμερα και συγκριμένα κατά τους θερινούς μήνες η χώρα μας εκμισθώνει, για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης της, από την εταιρεία «SCORPION SERVICES IMPORT EXPORT GmbH» με έδρα τη Βιέννη, έναντι ετήσιου μισθώματος 50 εκατ. Ευρώ, εναέρια μέσα (ελικόπτερα) μέσω της μεθόδου wet leasing. (μίσθωση του εναερίου μέσου μαζί με το πλήρωμά του). Την εν λόγω εταιρείας εκπροσωπεί στη χώρα μας η «ΣΚΟΡΠΙΟΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε» με έδρα τη Αθήνα, συμφερόντων του ιδίου επιχειρηματία με την παραπάνω συμβαλλόμενη, η οποία εκτελεί τη σύμβαση και εισπράττει το μίσθωμα. Ειδικότερα κατά την αντιπυρική περίοδο του 2007, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών, η εν λόγω εταιρεία, πέραν την αρχικής σύμβασης, φέρεται να έλαβε χρηματικό ποσό άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η εταιρεία συμμετείχε στους διαγωνισμούς του δημοσίου, συνομολογούσε με το ελληνικό δημόσιο συμβάσεις και πρόσθετες συμβάσεις και συνεργαζόταν με το Πυροσβεστικό Σώμα:

α) χωρίς να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου και ειδικότερα χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη για το σκοπό αυτό Άδεια Εκμετάλλευσης, Άδεια Αερομεταφορέα και Άδεια Εναερίων Εργασιών που είναι προαπαιτούμενες για την εκτέλεση της αεροδασοπυρόσβεσης, όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα της ΥΠΑ.

β) χωρίς να έχει καταρτίσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 137 παρ. 1 και 2 του Ν. 1815/1988 του «Αεροπορικού Κώδικα» ασφαλιστική σύμβαση.

γ) Δίχως να υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ αλλά και φόρο εισοδήματος για τις αμοιβές τις οποίες εισέπραττε.

δ) Η Υ.Π.Α. ουδέποτε έλεγξε την εταιρεία αν διαθέτει τις νόμιμες προδιαγραφές για την διαχείριση αεροπορικού στόλου εντός της χώρας όπως επίσης προκύπτει από σχετικά έγγραφα.

Η Διεύθυνση Δ2 της ΥΠΑ ισχυρίζεται δια σειράς εγγράφων της ότι η αεροπορική δραστηριότητα της πιο πάνω εταιρείας πραγματοποιούταν με μέριμνα και ευθύνη του πυροσβεστικού σώματος. Συγχρόνως ενώ η ΥΠΑ είναι η μόνη αρμόδια αρχή για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και για τον ετήσιο έλεγχό τους από τους εμπειρογνώμονες της διεύθυνσης πτητικών προτύπων Δ2, φαίνεται ότι ουδέποτε παρέσχε αυτές τις άδειες ή διενήργησε τους αντίστοιχους ελέγχους.

Επειδή, σύμφωνα με τις αναφορές η πιο πάνω εταιρεία φέρεται, συνεχώς κατά τα έτη από το 1999 μέχρι και πρόσφατα, να μετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου, να συμβάλλεται με το ελληνικό δημόσιο, να συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Σώμα και να εκμεταλλεύεται πτητικά μέσα τρίτων, χωρίς να διέθετε τις απαιτούμενες, σύμφωνα με το νόμο, προϋποθέσεις.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Σε ποια φάση διερεύνησης ευρίσκεται η μηνυτήρια αναφορά προς την εισαγγελία πλημμελειοδικών Αθήνας με στοιχεία (Γ 2011/2990);

2) Σε ποια φάση διερεύνησης ευρίσκεται η καταγγελία προς το ΣΔΟΕ με στοιχεία ΣΔΟΕ 15434/6-10-20112);

3) Έχει διερευνηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η βασιμότητα όσων αναφέρονται τόσο στην πιο πάνω μηνυτήρια αναφορά όσο και στην αναφορά που σας έχει κατατεθεί;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός