Στον αέρα οι αδειοδοτήσεις λειτουργίας καταστημάτων με παιχνιδομηχανές-φρουτάκια;

Μάστιγα τείνει να καταντήσει το φαινόμενο της λειτουργίας μεγάλου αριθμού καταστημάτων με «φρουτάκια», όπως συνηθίζονται να λέγονται τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT. Και η μεν Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με απόφασή της επέτρεψε την αθρόα τοποθέτηση και λειτουργία 35.000 τέτοιων μηχανημάτων σε αστικά κέντρα έναντι σεβαστού ποσού, ωστόσο το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγε το Καζίνο Λουτρακίου, γνωμοδότησε ότι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων έχει παύσει να ισχύει και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην διεξαγωγή και τον έλεγχο λειτουργίας τους χρήζει, βάσει νόμου, έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, πράγμα που σημαίνει ότι η εν λόγω απόφαση της ΕΕΕΠ είναι έωλη.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Β΄ Αθηνών Γρηγόρης Ψαριανός, φέρνει το θέμα στην Βουλή ζητώντας από τον Υπουργό Οικονομικών να τον πληροφορήσει εάν προτίθεται να λάβει κάποια μέτρα για το θέμα, αναστέλλοντας και τις παρανόμως εκδοθείσες άδειες λειτουργίας αυτών των καταστημάτων με τα φρουτάκια, των οποίων η υπερσυγκέντρωση όχι μόνο έχει υποβαθμίσει ολόκληρες περιοχές της Αθήνας αλλά αποτελεί και άμεσο κίνδυνο απώλειας περιουσίας των πολιτών.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

Προς τoν Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: «Παράτυπη η λειτουργία καταστημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων VLT του ΟΠΑΠ;»

Με την απόφαση Α632/2019 από 02/04/2019 του Δ’ τμήματος του ΣτΕ, που εκδόθηκε ύστερα από την αίτηση ακυρώσεως που κατέθεσε το καζίνο Λουτρακίου και ζητούσε να ακυρωθεί η από 25.10.2016 απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) που επιτρέπει την αθρόα τοποθέτηση και λειτουργία 35.000 παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT ανά την Ελλάδα και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ακόμη και σε συνοικίες, για διάστημα 18 ετών, αντί του ποσού των 560.000.000 ευρώ, το ΣτΕ αποφαίνεται ότι έχει παύσει να ισχύει πλέον το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (φρουτάκια).

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι του ΣτΕ αναφέρουν ότι, μετά πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος η ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου των τυχερών παιγνίων με αποφάσεις εκδιδόμενες από την ΕΕΕΠ, κατ΄ επίκληση της μεταβατικής και μη ισχύουσας πλέον λόγω παρόδου του εύλογου προς έκδοση Προεδρικού Διατάγματος χρόνου, είναι ευθέως αντίθετη στη ρύθμιση του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011, που επιβάλλει τη ρύθμιση των επίμαχων θεμάτων με κανονισμό εκδιδόμενο με Προεδρικό Διάταγμα. Και καταλήγουν ότι μη νόμιμα εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, δηλ. η απόφαση που επιτρέπει την λειτουργία 35000 μηχανών τύπου VLT (απόφαση 225/2/25.10.2016 – ΦΕΚ 3528 Β’) εκδόθηκε από αναρμόδιο πρόσωπο (την ΕΕΕΠ) και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί.

Δεδομένου ότι, η υπερσυγκέντρωση καταστημάτων με “φρουτάκια”, πλέον του ότι υποβαθμίζει ολόκληρες περιοχές της Αθήνας, την ίδια στιγμή αποτελεί άμεσο κίνδυνο απώλειας περιουσίας των πολιτών,
Δεδομένου ότι, το ΣτΕ έχει αποφανθεί περί του παράτυπου καθεστώτος λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων ζητώντας την ακύρωση της σχετικής απόφασης,
Δεδομένου ότι, ήδη σχεδιάζεται η μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας στον Δήμο Αμαρουσίου, αδιαφανώς, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου και επιπλέον προγραμματίζεται η δημιουργία νέου καζίνου στο Ελληνικό,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεστε να αναστείλετε τις άδειες λειτουργίας (πιστοποιήσεις) καταστημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων VLT που έχει εκδώσει η ΕΕΕΠ καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της;