Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο η Ελλάδα για τη λίμνη Κορώνεια

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

15/03/12

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Εσωτερικών

Θέμα: «Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο η Ελλάδα για τη λίμνη Κορώνεια»

Στις 18/11/2011 καταθέσαμε ερώτηση (αρ. πρωτ. 1682) στο ΥΠΕΚΑ σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για να αντιμετωπισθεί η τεράστια οικολογική καταστροφή στη λίμνη Κορώνεια και για το εάν θα καταλογιστούν ευθύνες για αυτή την καταστροφή. Το Υπουργείο αγνοώντας το σκέλος των ευθυνών, μας απάντησε πως «Σε ό, τι αφορά στα τεχνικά έργα, οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζοντας ότι το έργο «Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας νομού Θεσσαλονίκης» το οποίο είχε εγκριθεί από την ΕΕ και είχε εξασφαλιστεί η συγχρηματοδότησή του από το Ταμείο Συνοχής (2000-2006),δεν ολοκληρώθηκε εντός των εγκεκριμένων προθεσμιών, προχώρησαν στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επανένταξη και χρηματοδότηση, μέσω του Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και προθεσμία υποβολής στις 31/12/2011.[…] Όσον αφορά στα πρόσθετα έργα, το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το ΥΑΑΤ διαμορφώνουν ένα αναθεωρημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα αγροπεριβαλλοντικών μέτρων που αποσκοπεί στη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου και στην αποκατάσταση και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής. Το πρόγραμμα θα είναι δεσμευτικό ως προς την εφαρμογή της ευρύτερης αγροτικής και αναπτυξιακής πολιτικής της περιοχής.»

Στο μεταξύ, όμως, λόγω του ότι δεν έχουν επισπευσθεί οι σχετικές διαδικασίες, η ΕΕ παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η χώρα απειλείται πλέον με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ως τα 100.000 ευρώ ημερησίως μέχρι να ολοκληρώσει τα έργα και τις δράσεις για τη σωτηρία του προστατευόμενου οικοσυστήματος. Μάλιστα, σύμφωνα με το γενικό διευθυντή Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, «η παραπομπή ήταν αναμενόμενη. Η διαδικασία ξεκίνησε από το 2009. Εστιάζουν σε τέσσερα θέματα: τις βιομηχανίες στη λίμνη (ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), το αγροτοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), τα αστικά απόβλητα (δήμος Λαγκαδά) και τις γεωτρήσεις (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης)».

Δεδομένου του άμεσου κινδύνου να πληρώσουν για μια ακόμη φορά οι Έλληνες πολίτες τις ολιγωρίες των αρμοδίων αρχών, ερωτάσθε:

Ποια άμεσα μέτρα θα πάρετε προκειμένου να αποκατασταθεί περιβαλλοντικά η λίμνη Κορώνεια και να αποφύγει η Ελλάδα την καταδίκη και την συνακόλουθη επιβολή προστίμου για τη αδιάλειπτη οικολογική καταστροφή της;

Μπορείτε να μας εκθέσετε αναλυτικά το πρόγραμμα αγροπεριβαλλοντικών μέτρων που αναφέρεται στην απάντηση του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 145980/29.11.2011), το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ;

Πόσα κονδύλια έχουν διατεθεί την τελευταία δεκαπενταετία για μελέτες και δράσεις σχετικά με την περιβαλλοντική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας και της παρακείμενης περιοχής;

Θα καταλογιστούν ευθύνες στους υπεύθυνους της περιβαλλοντικής καταστροφής της λίμνης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός