Συμβασιούχοι καθηγητές μουσικής των Μουσικών Σχολείων

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21/07/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων   
                                   

ΘΕΜΑ: «Συμβασιούχοι καθηγητές μουσικής των Μουσικών Σχολείων»

Οι καθηγητές μουσικής-απόφοιτοι ωδειακών ιδρυμάτων απασχολούνται στα μουσικά σχολεία ως ωρομίσθιοι αρκετά χρόνια ήδη. Έχουν γίνει βήματα για τη μονιμοποίησή τους με τους Ν. 3255/04, Ν.3475/06 και Ν.3687/08. Συγκεκριμένα, στον τελευταίο νόμο, στο άρθρο 5, προβλέπεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν τριαντάμηνο την 30-6-08 έχουν δικαίωμα να διοριστούν μέσα στην πενταετία 2008-2013, εφόσον διαθέτουν ή αποκτήσουν πιστοποιητικά παιδαγωγικής επάρκειας. Για την απόκτηση της παιδαγωγικής επάρκειας το Υπουργείο Παιδείας θέσπισε το θεσμό του τρίμηνου προγράμματος παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για όσους εκπαιδευτικούς δε διαθέτουν κάποιο πτυχίο καθηγητικών σχολών. Εκτός του ότι με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο δείχνει να μη λαμβάνει υπόψη του την πολυετή προϋπηρεσία των συγκεκριμένων καθηγητών, στην πράξη αποδεικνύεται ότι, ούτως ή άλλως, δύσκολα θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση γιατί, ενώ οι τριανταμηνίτες εκπαιδευτικοί μουσικοί ξεπερνούν τους 100, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το 2008-2009 επιμόρφωσε μόνο 16 και για το 2009-2010 ανακοίνωσε ότι θα επιμορφώσει 23. Το δε πρόγραμμα παιδαγωγικής επιμόρφωσης εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα και όχι στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας (π.χ. Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Βόλος) καθιστώντας σχεδόν απαγορευτική την παρακολούθησή του για όσους εκπαιδευτικούς δε ζουν στην Αθήνα.
Ο Ν. 3687/08 ορίζει ακόμα ότι όσοι εκπαιδευτικοί  έχουν συμπληρώσει 24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, διορίζονται, με την επιπλέον προϋπόθεση ότι έχουν λάβει την εκπαιδευτική βάση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Από την απαίτηση επιτυχίας σε διαγωνισμό εξαιρούνται, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι κλάδοι ΤΕ και ΔΕ για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός.
Παρόλο όμως που για τον κλάδο ΤΕ16 (μουσικά όργανα) δεν έχει γίνει ποτέ διαγωνισμός ΑΣΕΠ, το Υπουργείο απαιτεί από τους καθηγητές ΤΕ16 επιτυχία σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ, ένα διαγωνισμό όμως που ουδέποτε προσφέρθηκε.

Με βάση τα προαναφερόμενα ερωτάται ο κ. Υπουργός
• Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να προχωρήσει άμεσα η επιμόρφωση στα τρίμηνα προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ των εκπαιδευτικών μουσικών (κλάδου ΤΕ16) που συγκεντρώνουν πραγματική προϋπηρεσία 30 μηνών την 30-6-08, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο διορισμός τους στην πενταετία 2008-2013, σύμφωνα με το Ν.3687/2008;
• Προβλέπεται να διενεργηθεί διαγωνισμός από το  ΑΣΕΠ για την ειδίκευση ΤΕ16 , προκειμένου οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να διοριστούν στα δημόσια σχολεία και να πραγματωθεί έτσι η δέσμευση του ΥΠΕΠΘ ότι «ως το 2010 δεν θα υπάρχει αδιόριστος εκπαιδευτικός με περισσότερους από 24 μήνες προϋπηρεσία σε κανέναν κλάδο»;

Ο ερωτών βουλευτής

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.