Συμμετοχή του ΥΠΑΑΤ στη διαβούλευση για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

14/2/2012

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό:

Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων

Θέμα: «Συμμετοχή του ΥΠΑΑΤ στη διαβούλευση για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων»

Από τα μέσα Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει σταδιακά η διαβούλευση για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007 σε 10 από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Τα Διαχειριστικά Σχέδια σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας αλλά και του ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007 έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2009.

Η διαβούλευση επί των Σχεδίων ακολουθώντας τις επιταγές της Οδηγίας (άρθρο 14) αποτελεί βασική συνιστώσα στην κατάρτιση των Σχεδίων και επιδιώκει την όσο τη δυνατόν μεγαλύτερη και ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού.

Από τα κείμενα που έχουν αναρτηθεί σε σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ καταδεικνύονται τα εξής:

Η γεωργική χρήση αποτελεί το μεγαλύτερο με διαφορά καταναλωτή υδάτινων πόρων (πάνω από 80%) και η ανάκτηση κόστους (βασική απαίτηση της Οδηγίας) στην οργανωμένη άρδευση κυμαίνεται σε χαμηλά ποσοστά (από 20% έως 40%) ενώ σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα των υδατικών πόρων με την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Βασικό στοιχείο των Σχεδίων Διαχείρισης είναι η κατάρτιση Προγραμμάτων-Μέτρων που στόχο θα έχουν την αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων που δε βρίσκονται σε καλή κατάσταση ενώ αυτονόητο είναι ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα σχετίζονται και θα επηρεάζουν άμεσα τόσο τη χρήση του αρδευτικού νερού (μείωση κατανάλωσης) , όσο και το κόστος του.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. υπουργός

1. Πως συμμετέχει το ΥΠΑΑΤ στη διαδικασία της διαβούλευσης που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη για τη Θεσσαλία , Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο; Έχει επεξεργασθεί συγκεκριμένες προτάσεις ανά περιοχή , οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα Σχέδια Διαχείρισης;

2. Πως εξασφαλίζεται ότι το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 υλοποιείται σε συνέργεια με τα υπό κατάρτιση Σχέδια;

3. Κατά πόσο οι κατευθύνσεις της νέας ΚΑΠ μετά το 2013 έχουν εξειδικευθεί ώστε να ληφθούν υπόψη στα Προγράμματα Μέτρων των Σχεδίων;

4. Έχει επεξεργασθεί το ΥΠΑΑΤ κατευθύνσεις τιμολογιακής πολιτικής αρδευτικού νερού, ώστε να επιτευχθεί η ανάκτηση κόστους που αποτελεί βασική απαίτηση της Οδηγίας και των Σχεδίων Διαχείρισης

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός