Συνεχίζεται η παράνομη λειτουργία των ΧΑΔΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

31/01/12

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εσωτερικών

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Συνεχίζεται η παράνομη λειτουργία των ΧΑΔΑ»

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) σχετικά με την κατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στην ελληνική επικράτεια το 2011 (αρ. πρωτ. 3473/9-11-2011), σε 94 αυτοψίες Χ.Α.Δ.Α., βρέθηκαν 43 ανενεργοί, 18 αποκατεστημένοι, 4 υπό αποκατάσταση και, το πιο σημαντικό, 27 ενεργοί και 2 νέοι. Κι αυτό τη στιγμή που σύμφωνα με το σχέδιο Παύσης Λειτουργίας Ενεργών ΧΑΔΑ (όπως γνωστοποιήθηκε στις 9-12-2010 από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) είχαν διορία αποδοχής απορριμμάτων μέχρι 30-6-2011. «Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, αρμοδιότητα για το θέμα έχει το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης..», όπως μας ενημερώνει με έγγραφό της (αρ. πρωτ. 132747/6299- 1.11.2011) η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. Υποθέτουμε ότι εννοούν το Υπ. Εσωτερικών μιας και δεν υφίσταται το προαναφερθέν.

Στο ίδιο έγγραφο της 1.11.2011, το ΥΠΕΚΑ μας ενημερώνει ότι «στο πλαίσιο συντονισμού και προώθησης των σχετικών έργων από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ, γίνονται συναντήσεις με τους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους της χώρας (οι συναντήσεις θα ολοκληρωθούν εντός 10 ημερών) ώστε να παύσουν να λειτουργούν ΧΑΔΑ και να αποκατασταθούν». Επίσης, σύμφωνα με έγγραφο (αρ. πρωτ. 173110) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «έχει εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ μέχρι 30/11/2011 η με αρ. πρωτ. Οικ. 169058/Π 111/10-06-2011 πρόσκληση συνολικού Π/Υ 150.000.000 ευρώ, με την οποία δύνανται να χρηματοδοτηθούν έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ, καθώς και κατασκευαστικά έργα και προμήθειες εξοπλισμού για κατασκευή ή/και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, άμεσα συνδεδεμένων με την παύση λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ».

Πρόσφατα, η Ε.Υ.Ε.Π. επισήμανε πως στις παράνομες χωματερές, εκτός από τα αστικά απόβλητα, καταλήγει και το 50% των βιομηχανικών αποβλήτων και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό επί του συνόλου των επικίνδυνων αποβλήτων μεταφέρονται στο εξωτερικό.

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα 27 ενεργοί ΧΑΔΑ και 2 καινούριοι, ενώ έχει λήξει η προθεσμία αποδοχής απορριμμάτων στους ΧΑΔΑ την 30-6-2011 , ποιες ποινές προβλέπονται για τη χώρα μας από το Δικαστήριο της ΕΕ;

Έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για τους ενεργούς ΧΑΔΑ; Οι φάκελοι τους έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την διερεύνηση αξιόποινων πράξεων;

Ποιο το αποτέλεσμα των συναντήσεων των αρμοδίων του ΥΠΕΚΑ με τους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους της χώρας για την επίλυση και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ;

Πώς ακριβώς θα κατανεμηθούν τα 150.000.000 ευρώ που διατίθενται για τα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, μιας και η πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί από την 30/11/2011;

Ποιο το χρονοδιάγραμμα των σχετικών έργων;Στο πλαίσιο των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, ποια μέριμνα έχει ληφθεί για τα βιομηχανικά απόβλητα που έχουν εναποτεθεί ανεξέλεγκτα σε αυτούς;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός