Τελευταίες εξελίξεις στη ΝΕΡΙΤ και καταστρατήγηση των νόμων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Ερώτηση
Προς την
κ. Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τα Μέσα Ενημέρωσης
29-12-2014

Θέμα: «Τελευταίες εξελίξεις στη ΝΕΡΙΤ και καταστρατήγηση των νόμων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων»
Στις 17.09.2014 είχαμε καταθέσει ερώτηση στην κα Υφυπουργό σχετικά με κυβερνητικές παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της και είχαμε υποβάλλει προς απάντηση 5 ερωτήσεις. Απαντήθηκε μόνον η μία εξ αυτών και μάλιστα εκτός του πνεύματος της ερώτησης. Οι υπόλοιπες παραμένουν αναπάντητες.
Σήμερα 3 μήνες μετά και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 19/12 προστέθηκε ένα επιπλέον πρόβλημα που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την εύρυθμη λειτουργία της. Αυτή τη φορά είναι μισθολογικής φύσης, με αιφνίδια και αυθαίρετη καταστρατήγηση, άρα μη εφαρμογή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) -με βάση το νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο- περί αμοιβών δημοσιογράφων στα δημόσια ΜΜΕ, από την διοίκηση και τον Πρόεδρο της ΝΕΡΙΤ.
Χαρακτηριστική γι αυτό το τελευταίο ήταν τόσο η πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ όσο και η επιστολή στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΝΕΡΙΤ από 27 εκ των 54 επιτυχόντων στο διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στη ΔΤ.
Σ’ αυτήν αναφέρεται πως το πρόβλημα προέκυψε αναίτια και αιφνίδια, χωρίς να υφίσταται και να έχουν ενημερωθεί αρμοδίως για κάποια σχετική επίσημη και τεκμηριωμένη απόφαση της εταιρίας. Επισημαίνεται πως, κατ’ ουσίαν, παραπλανήθηκαν, αφού δεν υπήρχε καμμία ανάλογη πρόβλεψη στην προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν, αντίθετα οι επίσημες διαβεβαιώσεις όλων των αρμοδίων ήταν πως θα ισχύσει κανονικά η Κ.Υ.Α. Τονίζουν, επίσης, ότι όπως πληροφορούνται –ανεπίσημα- οι συμβάσεις με τη ΝΕΡΙΤ συνεπάγονται μειώσεις ακόμα και άνω του 50%, αφού για δημοσιογράφους με πολυετή εμπειρία προβλέπεται δοκιμαστική περίοδος με τον κατώτατο μισθό και μηδενισμός της προϋπηρεσίας, η οποία κατά την προκήρυξη ήταν απαραίτητη και μοριοδοτείτο, όντας βασικός της πυλώνας. Κι όλα αυτά σε καταστρατήγηση και παράκαμψη της ΚΥΑ, με βάση την οποία –εκ του νόμου- αμείβονται οι δημοσιογράφοι στα δημόσια ΜΜΕ και η οποία –αντιφατικά με τα προηγούμενα- ισχύει στη Δ.Τ. αλλά η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ αρνείται να εφαρμόσει.
Κατόπιν τούτων
ερωτάται η αρμόδια Υφυπουργός Μέσων Ενημέρωσης:
• Έχει ενημερωθεί ποιος, πότε και σε ποια βάση έλαβε αυτές τις μη σύννομες αποφάσεις για τις αμοιβές στη ΝΕΡΙΤ;
• Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει εφαρμογή των νόμων και των διατάξεων που ρυθμίζουν το μισθολογικό καθεστώς στη ΝΕΡΙΤ;
• Στην περίπτωση που θεωρεί ότι πρέπει, τι προτίθεται να κάνει ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα που ενέσκηψε;
• Είναι στις προθέσεις της και αν ναι με ποιόν τρόπο να επιλύονται τυχόν παρόμοια φαινόμενα που προέρχονται από αυθαίρετες ενέργειες της διοίκησης της ΝΕΡΙΤ σε σχέση με την εφαρμογή των νόμων αλλά και τη συμπεριφορά και στάση της απέναντι στους εργαζόμενους;

Ο ερωτών βουλευτής
Γρηγόρης Ψαριανός