Το κράτος χάνει από το παρεμπόριο περισσότερα από όσα εισπράττει με τον ΕΝΦΙΑ

Οξύ παραμένει το πρόβλημα του παρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων στη χώρα μας, το οποίο παρά τους αυξημένους ελέγχους και το επαρκές νομοθετικό πλαίσιο, αντί να μειώνεται συνεχώς αυξάνεται. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη Ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) είναι ενδεικτικά για το μέγεθος της ζημιάς που προκαλείται στην Ελληνική Οικονομία καθώς ο ετήσιος τζίρος των προϊόντων παρεμπορίου υπολογίζεται σε 15 με 20 δισ. ευρώ ενώ η απώλεια εσόδων σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης φτάνει τα 3 με 4 δισ., ποσό μεγαλύτερο από τον ετήσιο προϋπολογισμένο ΕΝΦΙΑ (2,65 δισ.). Επιπλέον οι πρακτικές αυτές δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό στις υγιείς επιχειρήσεις που πασχίζουν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες εξαιτίας της υπερφορολόγησης υποχρεώσεις τους προς το κράτος ενώ τα παραποιημένα προϊόντα ενέχουν και κινδύνους για την Δημόσια Υγεία.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Β’ Αθηνών Γρηγόρης Ψαριανός φέρνει το θέμα στη Βουλή με ερώτηση του προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Ναυτιλίας ζητώντας να πληροφορηθεί για το αν υπάρχει σχεδιασμός για αύξηση των ελέγχων κατά την εισαγωγή των παραποιημένων προϊόντων με άμεση κατάσχεση και καταστροφή αυτών, αν θα ενισχυθεί η εκπαίδευση των ελεγκτών και αν θα διατεθεί σε αυτούς σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, πόσοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις αποθήκες και τι αποτελέσματα έφεραν καθώς και αν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης της απώλειας που προκαλείται στα φορολογικά έσοδα και ποιο είναι αυτό;

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομικών 2) Προστασίας του Πολίτη 3) Εσωτερικών 4) Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Θέμα: «Το παρεμπόριο στερεί τεράστια ποσά από την υγιή επιχειρηματικότητα και από τα έσοδα του κράτους»

Με αφορμή Ημερίδα που διοργάνωσε πρόσφατα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ήρθε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο της επικαιρότητας ένα από τα μείζονα θέματα που απασχολούν τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο και την οικονομία: Το πρόβλημα του παρεμπορίου. Αν και, σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν στην ημερίδα, το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης παρεμπορίου έχει αυξήσει το διάστημα 2015-2017 κατά 183% τους διενεργούμενους ελέγχους και κατά 743% τις κατασχέσεις, ενώ οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από μικτά κλιμάκια την περίοδο 2016-2018 ανέρχονται σε 9.500, το πρόβλημα παραμένει οξύ και η αντιμετώπιση των φαινομένων παράνομου εμπορίου αναποτελεσματική. Όπως επισημαίνει η ΕΣΕΕ, παρά τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από τα μικτά ελεγκτικά κλιμάκια (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, Τελωνεία, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, ΕΦΕΤ, ΣΕΠΕ, Περιφέρειες και λοιποί φορείς), αλλά και το ρόλο του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ), το πρόβλημα του παραεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων, αντί να μειώνεται συνεχώς αυξάνεται.
Εύκολα συμπεραίνει κανείς το μέγεθος της ζημιάς που προκαλείται από το παρεμπόριο στην Ελληνική οικονομία, εάν λάβει υπόψη του ότι σε αυτό κατευθύνονται ετησίως περί τα 15 με 20 δισ. ευρώ, ενώ η απώλεια εσόδων σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης φτάνει τα 3 με 4 δισ. ετησίως, ποσό μεγαλύτερο από τον ετήσιο προϋπολογισμένο ΕΝΦΙΑ (2,65 δισ. ευρώ).
Από την πλευρά της ΕΣΕΕ επισημάνθηκαν οι λόγοι για τους οποίους παρά την ύπαρξη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου η καταπολέμηση και πάταξη του φαινομένου είναι αναποτελεσματική, ενώ παρουσιάστηκε και μία σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχουν να κάνουν με ποιοτικότερους και αυστηρότερους ελέγχους σε όλα τα επίπεδα (πύλες εισόδου παράνομων προϊόντων στη χώρα, υπαίθρια εμπορεύματα, άδειες μικροπωλητών κλπ) αλλά και τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων.

Δεδομένου ότι το παρεμπόριο πλήττει την οικονομία της χώρας μας, στερεί έμμεσους και άμεσους φόρους, δημιουργεί αρνητικούς δείκτες στο ΑΕΠ και μεταφέρει επιπλέον οικονομικά βάρη στους φορολογούμενους πολίτες με πρόσθετους φόρους προς επίτευξη των οικονομικών στόχων.
Δεδομένου ότι οι πρακτικές αυτές δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό στις υγιείς επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα κλάδοι του λιανικού κυρίως εμπορίου να κινδυνεύουν με αφανισμό.
Δεδομένου ότι η προέλευση των παραποιημένων και ενδεχομένως επικίνδυνων προϊόντων, εγκυμονεί κίνδυνο και για την δημόσια υγεία.
Δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω συντονισμένων και στοχευμένων ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες κατά την εισαγωγή, την χονδρική και λιανική πώληση των εν λόγω εμπορευμάτων αλλά και ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ελεγκτών

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Προβλέπεται από τα συναρμόδια υπουργεία η ενίσχυση της εκπαίδευσης των ελεγκτών, καθώς και η διάθεση σύγχρονου τεχνολογικού υλικού και ανιχνευτών στα μικτά κλιμάκια ελέγχου, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται πιο ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί;
2. Υπάρχει σχεδιασμός για αύξηση των ελέγχων κατά την εισαγωγή των παραποιημένων προϊόντων, ώστε αυτά να κατάσχονται και να καταστρέφονται άμεσα πριν διοχετευτούν παράνομα στην ελληνική αγορά;
3. Υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης της απώλειας από το δημόσιο των περίπου 3 με 4 δισ. ευρώ από τους φόρους που δεν καταβάλλονται αλλά και της στέρησης περί των 15 με 20 δισ. από την αγορά;
4. Πραγματοποιούνται έλεγχοι στις αποθήκες χονδρικού εμπορίου και εάν ναι πόσοι πραγματοποιήθηκαν κατ’ έτος και τι αποτελέσματα έφεραν;
5. Υπάρχει σχεδιασμός στην κατεύθυνση της εντατικοποίησης των ελέγχων στα εμπορεύματα υπαίθρου και στις άδειες των μικροπωλητών και εάν ναι με τι χρονοδιάγραμμα;