Το Υπουργείο Υγείας νομοθετεί παραβιάζοντας ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών.

Στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας υπερψηφίστηκαν 2 άρθρα, τα 96 και 97, παραβιάζοντας Ευρωπαϊκό Κανονισμό εν γνώσει του Υπουργού.
Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν στο πολυνομοσχέδιο και ψηφίστηκαν τα εν λόγω άρθρα, τα οποία περιείχαν κανονιστικές διατάξεις δηλαδή τεχνικούς κανόνες ρύθμισης της αγοράς ατμιστικών προϊόντων στην Ελλάδα, τέτοιους μάλιστα που δεν ισχύουν σε καμία άλλη χώρα της ΕΕ. Κανονιστικές δηλαδή διατάξεις, που άπτονται της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσμοθετήσει προς τούτο την ειδική πλατφόρμα DG GROW (TRIS), από την οποία προβλέπεται τα κράτη-μέλη να υποβάλλουν σε αυτήν υπόμνημα τέτοιων κανονιστικών διατάξεων, για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών πριν την εθνική νομοθετική τους διαδικασία. Ο σκοπός είναι να υπάρξει διαβούλευση μεταξύ των μελών ενώ η όποια εθνική νομοθέτηση δεν γίνεται αποδεκτή πριν την εξάντληση του διαστήματος αυτού, προς αποφυγή στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα απαγορεύει την εθνική νομοθέτηση πριν την λήξη της διαβούλευσης και το σχετικό τεχνικό πόρισμα αυτής, καθιστώντας επί της ουσίας άκυρο τον ψηφισμένο νόμο.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Β’ Αθηνών, Γρηγόρης Ψαριανός κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών, ζητώντας από τον Υπουργό Υγείας τους λόγους που νομοθέτησε κατά παράβαση του ευρωπαϊκού κανονισμού, παρότι του είχαν επισημανθεί τα παραπάνω και του είχε ζητηθεί να αποσύρει τα 2 αυτά άρθρα και από τον Υπουργό Οικονομικών αν υπάρχει ενδεχόμενο κυρώσεων με χρηματικό πρόστιμο για την συγκεκριμένη παραβίαση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους Υπουργούς: 1)Υγείας, 2) Οικονομικών
Θέμα: Ψήφιση άρθρων σε πρόσφατο νομοσχέδιο κατά παράβαση ευρωπαϊκού κανονισμού

Την Τρίτη 5 Μαρτίου, εισήχθη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου προς ψήφιση το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με αντικείμενο τον Εκσυγχρονισμό και την Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, τη σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τη σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών.
Μεταξύ των λοιπών διατάξεων που υπήρχαν σε αυτό, ήταν και τα άρθρα 96 και 97 που αφορούσαν κανονιστικές διατάξεις περί καπνικών και εναλλακτικών τρόπων καπνίσματος. Συγκεκριμένα προτάθηκε η εκ νέου ρύθμιση της αγοράς με τεχνικούς κανόνες, μετά από αυτήν του ν. 4419/2016, ο οποίος και ενσωμάτωσε την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία περί καπνικών προϊόντων.
Εκτός των άλλων ρυθμίσεων με τις οποίες τα άρθρα αυτά εξομοιώνουν, επί της ουσίας, μια λιγότερο βλαπτική συνήθεια, όπως του ατμίσματος, με την αποδεδειγμένα κατά πολύ βλαπτικότερη, αυτήν του καπνίσματος, απαγορεύουν την διακίνηση από τα ειδικά καταστήματα ατμιστικών προϊόντων, αρωμάτων και γλυκερίνης, υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υγρών ατμίσματος. Το γεγονός αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα σε αντίθεση με τις άλλες 27 χώρες της ΕΕ όπου σε όλες επιτρέπεται.
Οι διατάξεις των άρθρων αυτών περιέχουν τεχνικούς κανόνες ρύθμισης της σχετικής αγοράς στην Ελλάδα, αφορούν δηλαδή θέματα που άπτονται της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσμοθετήσει προς τούτο την ειδική πλατφόρμα DG GROW (TRIS), από την οποία προβλέπεται τα κράτη-μέλη να υποβάλλουν σε αυτήν υπόμνημα τέτοιων κανονιστικών διατάξεων, για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών πριν την εθνική νομοθετική τους διαδικασία. Ο σκοπός είναι, να υπάρξει διαβούλευση μεταξύ των μελών και δεν αποδέχεται την εθνική νομοθέτηση πριν την εξάντληση του διαστήματος αυτού, προς αποφυγή στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά της Ευρώπης.
Η ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας, επισπεύδον του σχετικού νόμου, εν γνώσει του δεν τήρησε τον Ευρωπαϊκό κανονισμό, κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υπόμνημα των σχετικών διατάξεων στις 25 Φεβρουαρίου, μάλιστα με την μορφή του επείγοντος, ενώ είχε αρχίσει η κοινοβουλευτική διαδικασία. Η εν λόγω Επιτροπή, σε άμεση συνεδρίασή της, απέρριψε τις αιτιάσεις του επείγοντος και αποφάσισε την προκήρυξη τουλάχιστον τρίμηνης διαβούλευσης με τα υπόλοιπα κράτη –μέλη. Η απόφαση αυτή έγινε γνωστή στο Υπουργείο Υγείας στις 5/3/2019, την ημέρα της συζήτησης και ψήφισης στην ολομέλεια των επίμαχων άρθρων.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ολομέλειας της Βουλής ζητήσαμε, τόσο εμείς όσο και άλλοι βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και φορείς της αγοράς με επιστολές τους, την απόσυρση των άρθρων 96 και 97, από τη διαδικασία ψήφισης, επειδή όντας σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DG GROW (TRIS), η ψήφισή τους θα γινόταν παραβιάζοντας τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Επίσης σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου «Unilever» (υπόθεση C-443/98), ο τεχνικός κανόνας που θα εγκριθεί, κατά παράβαση της υποχρέωσης αναβολής, μπορεί να δηλωθεί από εθνικά δικαστήρια ως μη αντιτάξιμος σε ιδιώτες και επομένως άκυρος.

Το Υπουργείο Υγείας τελικώς δεν απέσυρε τα άρθρα 96 και 97, τα οποία και υπερψηφίστηκαν.
Δεδομένου ότι, υπάρχουν 2 παραπτώματα παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας:
-αφενός, αυτό της εκπρόθεσμης υποβολής του προβλεπόμενου υπομνήματος στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα (TRIS) και
-αφετέρου, αυτό της μη απόσυρσης και ψήφισης των 2 αυτών άρθρων παρότι αυτό απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως παραπάνω αναφέρθηκε,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1) Για ποιο λόγο δεν υποβλήθηκε έγκαιρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (TRIS) το υπόμνημα των τεχνικών κανόνων των άρθρων 96 και 97;
2) Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν προχωρήσατε τελικά στην απόσυρση των προαναφερόμενων άρθρων, όπως σας ζητήθηκε, παρότι γνωρίζατε ότι η μη τήρηση του σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού καθιστούσε άκυρες τις ρυθμίσεις που προτείνονταν και θα επιβάλλονταν μέσω αυτών μετά την ψήφισή τους;
3) Γνωρίζετε εάν υπάρχει το ενδεχόμενο κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιβολή χρηματικού προστίμου στο Ελληνικό κράτος, λόγω μη συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό κανονισμό και αν ναι, σε τι ύψος θα κυμαίνεται αυτό;

Ο ερωτών βουλευτής
Γρηγόρης Ψαριανός