Υλοποίηση αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Ενόπλων Δυνάμεων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

14/9/2011

Ερώτηση

Προς τους κ. κ. Υπουργούς:

Εθνικής Άμυνας

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Θέμα: «Υλοποίηση αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Ενόπλων Δυνάμεων»

Σε απάντηση (55039/ΙΗ-3-8-2011) της με αριθμό 16149/11-5-2011, ερώτησής μας σχετικά με «Αντισταθμιστικά Ωφελήματα Ενόπλων Δυνάμεων» η υπουργός παιδείας ανέφερε επί λέξει πως «Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) δεν έχουν υλοποιηθεί ερευνητικά προγράμματα που να αφορούν στην πραγμάτωση αντισταθμιστικών ωφελημάτων από το εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων στην ίδια και στους εποπτευόμενους από αυτήν ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς».

Το γεγονός αυτό στερεί τη δυνατότητα απασχόλησης των ερευνητών μας σε θέσεις εργασίας υψηλού τεχνολογικού επιπέδου στη βιομηχανία και στις ερευνητικές μονάδες και εντείνει την μετανάστευση των νέων επιστημόνων που όπως γνωρίζουμε έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Δεδομένου ότι στο ν.1514/85, όπως τροποποιήθηκε με το ν.2919/01 υπάρχει η διάταξη (άρθρο 7, παρ. 1-3, 5) «Για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας διατίθεται ετησίως ποσοστό ένα τοις εκατό επί του ύψους του προϋπολογισμού του εξοπλιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», δημιουργούνται ερωτηματικά για την παρατηρούμενη αδράνεια της πολιτείας να αξιοποιήσει σημαντικά κονδύλια για την έρευνα, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει καταλυτικά στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Σε τι ποσό αντιστοιχεί το 1% του Ν. 2919/01 (άρθρο 7, παρ. 1-3, 5) από την ισχύ του μέχρι σήμερα και γιατί αυτό δεν διατέθηκε για το σκοπό που αναφέρει η διάταξη;

2. Για ποιους λόγους δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα ερευνητικά προγράμματα που να αφορούν στην πραγμάτωση αντισταθμιστικών ωφελημάτων από το εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.