Υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα η κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ βασικών για τον καρκίνο εξετάσεων

Στα λόγια έμεινε τελικά η ένταξη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων ογκολογικών βιοδεικτών, που είναι εξαιρετικής σημασίας για τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Κι αυτό, διότι ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβρη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Κοινή Υπουργική Απόφαση με την υπογραφή του υφυπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, η οποία προέβλεπε τη διαδικασία αποζημίωσης και ένταξης στις συνταγογραφούμενες από τον ΕΟΠΥΥ των διαγνωστικών εξετάσεων που αφορούν στον έλεγχο παρουσίας μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA 1 και BRCA 2 που ευθύνονται για τον καρκίνο του μαστού, μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να επιβαρύνονται οι ίδιες το κόστος. Το θέμα φέρνουν στη Βουλή με ερώτηση τους στον Υπουργό Υγείας οι ανεξάρτητοι βουλευτές Β΄ Αθηνών Γρηγόρης Ψαριανός και Γιώργος Αμυράς, ζητώντας να πληροφορηθούν πού οφείλεται η απαράδεκτη αυτή καθυστέρηση στην υλοποίηση μιας ήδη θεσμοθετημένης διαδικασίας, πότε προβλέπεται η εφαρμογή της, αλλά και εάν υπάρχει σχεδιασμός από πλευράς υπουργείου να ενισχυθεί η έρευνα στην κατεύθυνση της επέκτασης της χρήσης των βιοδεικτών.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως ακολούθως:

Προς τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Καθυστερεί η ένταξη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του ΕΟΠΥΥ των διαγνωστικών εξετάσεων ογκολογικών βιοδεικτών για τον καρκίνο του μαστού»

Στο υπ’ αριθμ. 3969 ΦΕΚ, τεύχος Β, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Γ2(δ)/οικ.61919 Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η διαδικασία αποζημίωσης και ένταξης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του ΕΟΠΥΥ των διαγνωστικών εξετάσεων ογκολογικών βιοδεικτών για τον έλεγχο παρουσίας μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA 1 και BRCA 2 τα οποία ευθύνονται για τον καρκίνο του μαστού.
Στην απόφαση αυτή, η οποία φέρει και την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, η εν λόγω διαγνωστική εξέταση κοστολογείται με το ποσό των 700 έως 800 ευρώ. Ορίζει δε, ότι οι μεν ιδιώτες πάροχοι θα καταβάλλουν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, επιστροφές (clawback), σε περίπτωση που το κόστος από τη διενέργεια της εν λόγω εξέτασης ξεπεράσει τον “κλειστό” προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. ενώ όσον αφορά τον δημόσιο τομέα θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ 0673.00.
Στη χώρα μας, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες και την πιο συχνή αιτία θανάτου στις ηλικίες 40-79. Ο έλεγχος και η γενετική παρακολούθηση ογκολογικών βιοδεικτών συνιστάται σε πολλές περιπτώσεις ασθενών: στις γυναίκες που έχουν διάγνωση επιθηλιακού́ καρκινώματος των ωοθηκών ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακού́ ιστορικού́, στις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί́ με καρκίνο μαστού́ πριν από́ την ηλικία των 45 ετών, στις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί́ με καρκίνο μαστού́ σε οποιαδήποτε ηλικία και έχουν τουλάχιστον δύο περιστατικά από την ίδια μεριά της οικογένειας με εμπεριστατωμένη διάγνωση καρκίνου μαστού, ωοθηκών, παγκρέατος ή προστάτη με Clearon score μεγαλύτερο ή ίσο του 7, όπως και στις γυναίκες στων οποίων την οικογένεια υπάρχει γνωστή μετάλλαξη των γονιδίων BRCA 1 και 2.
Παρά το γεγονός ότι η εξέταση αφορά εκατοντάδες περιστατικά ασθενών, η εν λόγω ΚΥΑ που προβλέπει την κάλυψή της παραμένει μέχρι σήμερα στα χαρτιά, καθώς δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση της ένταξης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του ΕΟΠΥΥ. Ως αποτέλεσμα, εκατοντάδες γυναίκες ασθενείς με καρκίνο του μαστού, οι οποίες είναι ήδη επιβαρυμένες οικονομικά και ψυχολογικά από τις συνέπειες της νόσου, καλούνται να επωμιστούν ένα τεράστιο κόστος που αφορά στην απαραίτητη για τον προσδιορισμό της θεραπείας τους εξέταση ογκολογικών βιοδεικτών.
Χαρακτηριστικό είναι πως ανάμεσα στα συμπεράσματα που προέκυψαν στο 1ο Συνέδριο «Πολιτική και Διαχείριση του Καρκίνου – Βέλτιστη Πρακτική vs Οικονομικοί Περιορισμοί» που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2016, αναφέρθηκε σαφώς ότι με τους βιοδείκτες καθίσταται δυνατόν να προσδιοριστεί πώς και σε ποιους ασθενείς μία θεραπεία θα έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, χωρίς αστοχίες, άρα με τον τρόπο αυτό να περιοριστεί και το κόστος, καθώς και ότι θα πρέπει να επεκταθεί η χρήση τους διότι φέρνει το σωστό φάρμακο στον σωστό ασθενή.
Σημειώνεται δε, ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, ο έλεγχος για μεταλλάξεις BRCA 1 / 2 αποζημιώνεται από την Κοινωνική Ασφάλιση.
Με βάση όλα τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Πού οφείλεται η απαράδεκτη αυτή καθυστέρηση υλοποίησης μιας ήδη θεσμοθετημένης διαδικασίας και πότε προβλέπεται η εφαρμογή της;
2. Υπάρχει σχεδιασμός από πλευράς Υπουργείου να ενισχυθεί η έρευνα στη κατεύθυνση της επέκτασης της χρήσης των βιοδεικτών κάτι που επισταμένως έχει επισημανθεί σε ογκολογικά συνέδρια ότι θα βοηθήσει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη και πλέον εύστοχη εφαρμογή θεραπειών;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών