Χαρακτηρισμός της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

14-2-2011

Ερώτηση

Προς τον κ. και την κ. Υπουργό

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Θέμα: «Χαρακτηρισμός της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του Ν.2637/1998, όπως τροποποιημένες ισχύουν, προβλέπεται:

α) «Σε αγροτεμάχια (δηλ. στις εκτός σχεδίου και οικισμού περιοχές) που χαρακτηρίζονται ως αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές (μεταβολή προορισμού της, διάθεσή της γι’ άλλες χρήσεις, εκτέλεση έργων, δημιουργία εγκαταστάσεων, παροχή εξυπηρετήσεων), έστω και χωρίς μεταβολή της χρήσης τους, …ενεργείται πάντοτε ύστερα από άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης…» και,

β) «Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Γ.Υ.Π. απαγορεύεται η κατάτμηση είτε με διανομή μεταξύ συνιδιοκτητών είτε με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη, με την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα κυριότητας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης… Η άδεια παρέχεται μόνο εφόσον διευκολύνεται η αγροτική εκμετάλλευση…».

Οι πιο πάνω διατάξεις παρέμεναν ανενεργές όσο δεν είχε εκδοθεί η προβλεπόμενη (στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου) ΚΥΑ, περί «κριτηρίων διαβάθμισης της αγροτικής γης σε ποιότητες και κατηγορίες παραγωγικότητας». Στις 07.09.2010 δημοσιεύθηκε η αρ. 168040/03.09.2010 (ΦΕΚ 1528Β΄) ΚΥΑ, οπότε και ενεργοποιήθηκε η εν λόγω διάταξη. Πλέον, για την έκδοση οικοδομικής αδείας, σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές, απαιτείται η σχετική έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όμως η επίμαχη διάταξη ενεργοποιήθηκε χωρίς την προηγούμενη έκδοση και της 2ης ΚΥΑ που προβλέπει η παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Αυτή δηλαδή που θα καθορίζει τα γεωγραφικά όρια (χάρτες ζωνών) της αγροτικής Γ.Υ.Π., προφανώς επειδή δεν έχουν παραχθεί οι ανάλογοι χάρτες. Έτσι, όπως ορίζεται «…έως τον καθορισμό αυτό, ο χαρακτηρισμός θα γίνεται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης…».

Για τους χαρακτηρισμούς αυτούς η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του Ν. Αχαίας κάνει χρήση Π. Δ/των όπου καταγράφονται περιοχές, εμβελείας διοικητικών ορίων τ. ΟΤΑ και τ. Δημοτικών Διαμερισμάτων, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται ζώνες προϊόντων ονομασίας – προέλευσης (εν προκειμένω αμπελώνες που παράγουν οίνους όπως ο Μοσχάτος Πατρών, η Μαυροδάφνη Πατρών, ο Ροδίτης Πατρών κ.λπ.). Έτσι, χωρίς τη διερεύνηση άλλων παραμέτρων και χωρίς την πραγματοποίηση αυτοψίας, γενικεύεται και επεκτείνεται ο χαρακτηρισμός της αγροτικής γης ως Γ.Υ.Π. σε όλη την έκταση των διοικητικών ορίων του τ. Δημοτικού Διαμερίσματος, συμπαρασύροντας ακόμη και εκτάσεις μη αρδευόμενες, χέρσες, βραχώδεις ή με αδιάφορη φυτοκάλυψη. Η αντιμετώπιση αυτή είναι προδήλως αντιεπιστημονική και αυθαίρετη.

Αναμφίβολα, η διατήρηση και η διαφύλαξη της αγροτικής Γ.Υ.Π. αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Πλην όμως η Πολιτεία και η δημόσια Διοίκηση οφείλουν, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, να μην υπεκφεύγουν μεταθέτοντας στους πολίτες τα ελλείμματα και τις παραλείψεις τους σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού. Μέχρι τη σύνταξη του απαραίτητου χαρτογραφικού υλικού (όπου αυτά δεν υπάρχουν) οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλουν να εξετάζουν κάθε περίπτωση διακριτά όπως η επιστήμη αλλά και η λογική επιβάλουν.

Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Έχουν δώσει ή έστω επεξεργαστεί οδηγίες – εντολές στις αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες τους για την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. 168040/03.09.2010 (ΦΕΚ 1528Β΄);

2) Αποδέχονται ως ορθή τη γενικευμένη ερμηνεία και εφαρμογή του χαρακτηρισμού όλης της επιφάνειας ενός τ. Δημοτικού Διαμερίσματος ως Γ.Υ.Π. ένεκα, και μόνο, επειδή το Δ.Δ. αυτό αναγράφεται σε Π. Δ/γμα προϊόντος (π.χ. οίνου) ονομασίας – προέλευσης;

3) Αν όχι, γιατί έχουν αφήσει το ζήτημα στην κατά το δοκούν ερμηνεία – εφαρμογή της απόφασης στους τοπικούς υπηρεσιακούς παράγοντες με κίνδυνο να βρεθούν ελεγχόμενοι;

4) Για την αποφυγή παρερμηνειών και μέχρι τη σύνταξη των αναγκαίων ενήμερων και αξιόπιστων χαρτών ζωνών Γ.Υ.Π. (εκεί όπου δεν υπάρχουν) εξετάζεται το ενδεχόμενο αναστολής εφαρμογής της διάταξης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.