Χρέη των ΠΑΕ – ΚΑΕ και πιθανός διακανονισμός τους

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
25/9/2012
Προς τον κ. Υπουργό
Οικονομικών

ΘΕΜΑ: « Χρέη των ΠΑΕ – ΚΑΕ και πιθανός διακανονισμός τους».

Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή ΠΑΕ στο φετινό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, προκάλεσε εύλογη φημολογία και κοινωνικές αντιδράσεις για έναν ακόμη πιθανό διακανονισμό των χρεών των ΠΑΕ – ΚΑΕ.
Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει: «οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, που δικαιούνται συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα αποκλειστικά για την αγωνιστική περίοδο 2012 – 2013, μπορούν να προσκομίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Η ισχύς της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου άρχεται από τις 23 Αυγούστου 2012».

Επειδή η ημερομηνία της παράτασης μόλις έληξε και στο χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος εμφανίζονται, όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής και ευρύτατης φοροδιαφυγής.
Ερωτάται ο κ. υπουργός

1) Ποιά είναι σήμερα τα βεβαιωμένα χρέη κάθε μιας ΠΑΕ και ΚΑΕ προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ιδρύματα, τι αποτελέσματα απέφεραν οι προηγούμενοι διακανονισμοί (2004 και 2007), πόσες και ποιές ΠΑΕ συμμορφώθηκαν και για ποιά ποσά; Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και σε ποιούς παράγοντες πραγματοποιήθηκαν και ποιά τα αποτελέσματά τους;
2) Έχουν ταχτοποιήσει τις οφειλές τους οι ΠΑΕ ώστε να αποκτήσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα; Αν όχι τι προτίθεται να κάνει το αρμόδιο υπουργείο;

Ο ερωτών βουλευτής
Γρηγόρης Ψαριανός