Άστεγοι στην Ελλάδα

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                      …

Πάρκο Περιβαλλοντικής…Αναισθησίας

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                      …

Πάρκο Περιβαλλοντικής…Αναισθησίας

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                      …

Τι τρέχει; Έγινε κατολίσθηση κι έπεσε κάνας βράχος;

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                      …

Τι τρέχει; Έγινε κατολίσθηση κι έπεσε κάνας βράχος;

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                      …

“Ιερές” επενδύσεις στο Δήμο Μαντίνειας.

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                      …

“Ιερές” επενδύσεις στο Δήμο Μαντίνειας.

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                      …

Και τα παιδιά στον τζόγο;

/
 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Και τα παιδιά στον τζόγο;

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Τηλεοπτικός τζόγος ή απλά απάτη;

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Και τα παιδιά στον τζόγο;

/
 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Τηλεοπτικός τζόγος ή απλά απάτη;

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Και τα παιδιά στον τζόγο;

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …