Συνδικαλιστική κάλυψη των «δανεικών εργαζομένων»

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Αβέβαιη η εξασφάλιση μεταφοράς για τους μαθητές με αναπηρία τη νέα σχολική χρονιά

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Αβέβαιη η εξασφάλιση μεταφοράς για τους μαθητές με αναπηρία τη νέα σχολική χρονιά

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                   …

Επαγγελματικές άδειες οδήγησης (μοτοσυκλέτα)

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                  …

Επαγγελματικές άδειες οδήγησης (μοτοσυκλέτα)

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                  …

Επαγγελματικές άδειες οδήγησης(αυτοκίνητο)

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …

Επαγγελματικές άδειες οδήγησης(αυτοκίνητο)

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     …