Συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων από δρόμους και λοιπούς δημόσιους χώρους

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                              …

Συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων από δρόμους και λοιπούς δημόσιους χώρους

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                              …

Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                …

Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                …

Παράνομη ρευματοδότηση υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                …

Παράνομη ρευματοδότηση υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                …

Επιβολή προστίμων για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                 …

Επιβολή προστίμων για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                 …

Δήλωση Γρηγόρη Ψαριανού στις εφημερίδες Τα Νέα και Καθημερινή

/
Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας…

Μια απάντηση σε ενδοσυριζικά σχόλια και διαχωριστικές λογικές

/
Κάποιος φίλος μας αριστερός έγραψε…