Οξύ το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Δήμο Πετρούπολης

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’  ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                    …

Οξύ το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Δήμο Πετρούπολης

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’  ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                    …

Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικών κατηγοριών

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                            …

Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικών κατηγοριών

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                            …

Διορισμός και τοποθέτηση εκπαιδευτικών με αναπηρία 67% και άνω

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                …

Διορισμός και τοποθέτηση εκπαιδευτικών με αναπηρία 67% και άνω

/
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                …