Ακινητοποιημένες παραμένουν 9 ηλεκτρομηχανές 30.000.000 ευρώ

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                          …

Ακινητοποιημένες παραμένουν 9 ηλεκτρομηχανές 30.000.000 ευρώ

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                          …

Βελτίωση της λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε.

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΑθήνα, 16 Ιουνίου…

Βελτίωση της λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε.

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΑθήνα, 16 Ιουνίου…

Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                          …

Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                          …