Ειδική εισφορά πετρελαιοειδών

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς…

Συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Ερευνών (Ι.Γ.Ε.) χωρίς εκπροσώπηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                    …

Διασφάλιση της ποιότητας του αίματος που προορίζεται για μεταγγίσεις

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 29/07/2010  ΕΡΩΤΗΣΗ Προς…

Διατήρηση του ΧΑΔΑ Λεχαινών

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                  …

Ομιλία κατα τη συζήτηση «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

/
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                                                                              …

Ομιλία κατα τη συζήτηση «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

/
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ                                                                              …

Προβλήματα στο ΚΕΔΔΥ Ανατολικής Αττικής

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΕρώτηση προς τους…

Προβλήματα στο ΚΕΔΔΥ Ανατολικής Αττικής

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΕρώτηση προς τους…

Αναστολή Εργασιών Ολοκλήρωσης του Περιφερειακού Δρόμου Βόλου

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΕρώτηση προς τους…

Αναστολή Εργασιών Ολοκλήρωσης του Περιφερειακού Δρόμου Βόλου

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΕρώτηση προς τους…