Πρόσφατη εγκύκλιος για τις μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Επιδοτούμενα δρομολόγια άγονης γραμμής

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Παράνομη υλοτομία στο δάσος της Σαλαμίνας

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Μεταφορά λυματολάσπης της Ψυτάλλειας στο ΧΥΤΑ Φυλής-Άνω Λιοσίων

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Ομιλία κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας 15.2.2011

/
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεχίζουμε…

Συντήρηση 1ου Νηπιαγωγείου Νάξου

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Αποκατάσταση Επαρχιακού και Αγροτικού Οδικού Δικτύου Νάξου

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Αποκατάσταση Επαρχιακού και Αγροτικού Οδικού Δικτύου Νάξου

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Διεθνής Συμφωνία για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Εναρμόνιση του ν.3733/2009 με την ελληνική νομοθεσία για την έρευνα

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης του Μαλιακού κόλπου

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Κατάργηση της δωρεάν μετακίνησης ΑμΕΑ με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Καθυστέρηση διορισμών εκλεγμένων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΑΕΙ

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Κρατική σήμανση σε ζωικά προϊόντα ελεύθερα από μεταλλαγμένες ουσίες

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…