Μείωση Διδάκτρων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Κριτήρια απόσπασης εκπαιδευτικών

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Περιορίζονται τα δωρεάν συγγράμματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…