Η απαξίωση του σιδηροδρόμου

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Περικοπή κατά 15% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ΟΤΑ της χώρας

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Αναβάθμιση του ΙΓΜΕ

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Διέλευση αγωγού Φυσικού Αερίου από τη Δημοτική κοινότητα Πέρδικα Θεσπρωτίας

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Αναγκαιότητα καταβολής της υπερωριακής εργασίας των αρχαιοφυλάκων

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

Κατοχύρωση προϋπηρεσίας για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα

/
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…